ANBI-status voor Friesland College

Met ingang van 1 juli 2011 heeft onze school een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De aanmerking als ANBI-instelling geldt voor onbepaalde tijd.

Het voordeel van de ANBI-status is dat donateurs eventuele giften aan het Friesland College of aan projecten die door het Friesland College worden uitgevoerd, mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voorbeeld: een bedrijf doet een gift aan Gondar on the move of aan Kindweeskind. Dat bedrijf mag deze gift als BV aftrekken bij de vennootschapsbelasting. Doet een privépersoon een gift dan mag hij/zij deze aftrekken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Door deze status zijn wij verplicht op een aantal punten inzicht te geven. Wij verwijzen u daarom graag naar bijgaande gegevens en documenten:

Naam
Friesland College: de Stichting voor algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

RSIN nummer: 800669976

Contactgegevens
Contactgegevens Friesland College.

Formulier ANBI-gegevens
Klik hier voor het formulier ANBI-gegevens.

Doelstelling en beleidsplan
De formele doelstelling van het Friesland College is vastgelegd in de statuten en wordt vertaald in verschillende beleidsplannen

Bestuurlijke organisatie
De bestuurlijke organisatie van het Friesland College omvat de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Financiële verantwoording
Financiële verantwoording (inclusief ons beloningsbeleid) vindt u in ons jaarverslag.

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Een actueel verslag van door ons uitgevoerde activiteiten vindt u in ons jaarverslag.