Over ons

Het Friesland College is een regionaal opleidingen centrum (roc). Wij bieden modern middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Voor het beroepsonderwijs hebben wij vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen. Praktijkroutes en volwasseneneducatie bieden wij aan in de hele provincie Friesland.

Friesland College – UNESCO- school
Het Friesland College leidt studenten op tot goede vakmensen en praktische wereldburgers. De 17 Global Goals (VN) zijn leidend voor onze koers. Deze wereldwijde doelen sturen het FC in de wijze waarop het van waarde wil zijn voor student, medewerker en de omgeving. Sinds 2021 is het Friesland College ook UNESCO-school en maakt het deel uit van een wereldwijd netwerk van zo’n 10.000 scholen. De thema’s die een UNESCO-school uitdraagt (intercultureel leren, wereldburgerschap, duurzame ontwikkeling en vrede & mensenrechten) sluiten naadloos aan bij onze koers.

Friesland College- Gezonde School

Het Friesland College heeft 10 maal op rij de titel “Gezonde schoolkantine” gekregen en mag het ‘Gezonde school vignet’ voeren. Als Gezonde School laat je zien dat je op een structurele manier werkt aan gezondheid en dat gezondheid onderdeel uitmaakt van het schoolbeleid. Daar zijn we erg trots op! Maar een Gezonde school houdt zo veel meer in dan alleen gezonde voeding.

Het afgelopen studiejaar richtten wij ons op het thema Liefde, relaties en seksualiteit en ook dit jaar wordt hier nog aandacht aan besteed. Dit jaar richten wij ons op een ander belangrijk thema: het thema Sport & Bewegen. Want werken aan de gezondheid, óók op school, draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.