Friesland College Friesland College Friesland College

Loopbaan en Burgerschap (LOB)

Onze studenten laten we graag met een diploma de samenleving ingaan als zelfstandige mensen, die weten wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken. Hoe ze keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld. Dat zit in onze manier van leren, in alle opleidingen.

Hiernaast heb je speciale vakken, die zich helemaal richten op deze vaardigheden. Zo leer je in Loopbaan en Burgerschap (LOB) hoe jij je eigen loopbaan kunt sturen, actief deelneemt aan de samenleving, politieke keuzes maakt en een kritisch consument kunt zijn.

In coaching komt geregeld aan de orde hoe jij je ook buiten je beroep een goede plek kunt vinden in de samenleving. Om je diploma te halen, moet jij in jouw opleiding voldoende deelnemen aan activiteiten voor Loopbaan en Burgerschap (LOB). Dat hou je allemaal bij in je eigen portfolio.