Friesland College Friesland College Friesland College

Algemene vakken

In ieder vak moet je beschikken over een aantal vaardigheden om jezelf goed te kunnen redden. In Nederlands en in rekenen, bijvoorbeeld. Dat kun je immers in de samenleving overal goed gebruiken. Daarom doe je voor een mbo-diploma ook examen in rekenen en Nederlands.

Die examens worden afgenomen op twee niveaus. In opleidingen op niveau 1,2 en 3 moet je vaardigheid uitkomen op minimaal 2F. Dit is vergelijkbaar met het vmbo. In een opleiding op niveau 4 moet je komen op 3F, wat ongeveer staat voor havo. Natuurlijk heb je bij ons alle gelegenheid om je voor te bereiden op deze examens. En als je moeite hebt met Nederlands of rekenen, kun je extra ondersteuning vragen.