Friesland College Friesland College Friesland College

Practoraat

Het Friesland College heeft practoraten op twee thema’s, die van groot belang zijn voor modern mbo. In een samenleving die razendsnel verandert, is het essentieel dat mensen in beweging blijven. Ofwel: een Leven Lang Ontwikkelen, als vakmensen én als burgers. Het tweede thema sluit naadloos aan bij Waar Leren Werkt, het koersplan van het Friesland College: Duurzaam Denken, Duurzaam Doen.

Een practoraat ontwikkelt, bundelt, deelt en verspreidt kennis en ervaring in het mbo. Belangrijk is praktijkgericht onderzoek, dat ten goede komt van studenten, docenten én het werkveld. Zo’n practoraat is een scharnier tussen innovatie van de beroepspraktijk én het beroepsonderwijs.

In ons praktijkgestuurd leren zijn nauwe banden met de praktijk van groot belang. De visie op het onderwijs is immers gericht op ervaren, als startpunt van écht leren. Dit geldt voor onze studenten, voor medewerkers van onze partners én voor de school. Het onderwijs moet zich steeds vernieuwen, om bij te blijven en soms voorop te lopen. Ook dan is ervaren en onderzoeken - met het werkveld - de beste methode.

Duurzaam denken, Duurzaam doen
Het Friesland College omarmt de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s), waarin de Verenigde Naties hebben vastgelegd hoe wij samen kunnen werken aan een betere en duurzame wereld. Deze universele doelstellingen - Global Goals - hebben steeds de aandacht in het onderwijs en de vorming van onze studenten.

Wij stellen ons ten doel om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers, die in hun vak én in de samenleving beseffen welke impact zij hebben op hun deel van die ‘grote wereld’ en weten dat zij met hun kennis en vaardigheden een bijdrage kunnen leveren door te dóen. Het practoraat Duurzaam Denken, Duurzaam Doen is hierin een belangrijke aanjager.

Wat verandert er in het vak? Hoe maken we daar samen goed onderwijs van? En wat draagt het Friesland College bij? Dát is de uitdaging voor onze practor Dominique Derks. In de weg naar een circulaire economie geldt Friesland als een proeftuin, waarin bedrijven en onderwijs met elkaar optrekken. Het Friesland College doet volop mee in dit ‘vergroenen’ van de economie én in andere Global Goals, waaronder ook sociale doelen als gelijke kansen, eerlijk werk, veiligheid en goed onderwijs voor iedereen. Wij willen ze verweven in onze dagelijkse praktijk.

Leven Lang Ontwikkelen
Het practoraat dat zich richt op een Leven Lang Ontwikkelen, brengt in beeld hoe het Friesland College maximaal kan bijdragen aan het up-to-date houden van al die vakmensen in zo’n snel veranderende wereld. Hoe brengen zij voortdurend hun kennis en vaardigheid op peil in een zeer dynamische arbeidsmarkt, die ook door vergrijzing en ontgroening steeds sterker onder druk komt te staan?

Je kunt niet meer toe met éen opleiding, in het begin van je loopbaan. Eisen veranderen. Waar werk op de ene plek verdwijnt, zijn in een andere richting hard mensen nodig. Hoe anticipeer je dan als medewerker, opleiders én bedrijven? Hier zit een gezamenlijk belang. Het Friesland College zoekt al in verschillende projecten naar nieuwe wegen. Een practoraat ligt dan ook op dit terrein voor de hand, om hierin de beste weg te vinden.