Practoraat

Met twee practoraten anticipeert het Friesland College met ambitie op deze nieuwe ontwikkeling in het mbo. Een practoraat ontwikkelt, bundelt, deelt en verspreidt kennis en ervaring. Onze practoraten doen dat door praktijkgericht onderzoek en ontwikkelingen op het Friesland College te combineren. Zo is een practoraat een ‘scharnier’ tussen innovatie van de beroepspraktijk, beroepsonderwijs en onderzoek. We zien een practoraat dus als een scharnier in een netwerk waarin de ontwikkeling van kennis, onderzoekers, docenten, werkveld en, nog belangrijker, studenten samenkomt.

Practoraat Leven Lang Ontwikkelen

Het practoraat Leven Lang Ontwikkelen draagt bij aan het Friesland College door kennis op te doen over hoe Leven Lang Ontwikkelen kan worden gerealiseerd in de samenwerking tussen het ROC, bedrijven en sociale partners in de regio. Enerzijds brengt zij al bestaande kennis in de organisatie en de verschillende ontwikkelprocessen, anderzijds stimuleert en expliciteert zij de praktische kennis en ervaringskennis die ontstaat door de ontwikkelingen.

Het practoraat LLO houdt zich op dit moment bezig met 3 thema’s:

  • Wendbaar vakmanschap en lerende organisaties
  • Duurzame loopbanen
  • Professionalisering in regionale samenwerking

Wendbaar vakmanschap en lerende organisaties
De groep in het practoraat die zich richt op wendbaar vakmanschap en lerende organisaties onderzoekt hoe het ROC een bijdrage kan leveren aan het realiseren van lerende organisaties en daarin het wendbaar vakmanschap bij medewerkers van deze organisaties. In bedrijven vindt overwegend veel leren en ontwikkelen plaats. Bedrijven zijn bezig met het verbeteren van hun processen en vakmensen willen hun werk zo goed mogelijk doen. Docenten en andere begeleiders uit het ROC werken samen met bedrijven en overheidsorganisaties om dat leren te versterken. De groep wendbaar vakmanschap en lerende organisaties onderzoekt hoe de samenwerking vorm kan krijgen en hoe de processen ondersteund kunnen worden.

Duurzame loopbanen
De groep Duurzame loopbanen onderzoekt wat duurzame loopbanen zijn en wat studenten en vakmensen helpt en belemmert om een duurzame loopbaan voor zichzelf te realiseren. Hoe realiseer je bijvoorbeeld binnen je baan een duurzame loopbaan? Hoe kun je een veranderen van loopbaan? Wanneer besluit iemand, weloverwogen, om een wending in de loopbaan te maken, hoe gaat dat proces en hoe kunnen we dat als ROC ondersteunen? Dat zijn vragen waar de groep duurzame loopbanen zich mee bezighoudt.

Professionalisering in regionale samenwerking
De groep professionalisering in regionale samenwerking onderzoekt hoe docenten, werkbegeleiders, opleiders en andere betrokkenen zich in de samenwerking professionaliseren en hoe dat versterkt kan worden. Samenwerken vraagt veel van professionals uit het mbo, uit bedrijven, van de sociale partners. Toch is die wrijving niet voor niets. Waarschijnlijk wordt er veel van en met elkaar geleerd. Maar wat en hoe? En hoe kunnen we dat als ROC versterken. Dat is de vraag waar de groep professionalisering in regionale samenwerking zich mee bezighoudt.

Practoraat Duurzaam Denken, Duurzaam Doen

Het Friesland College wil in het opleiden van studenten, in de eigen bedrijfsvoering en in de relaties met bedrijven en instellingen een groter accent leggen op duurzaamheid, circulaire economie en een eerlijke en rechtvaardige samenleving.

Het practoraat Duurzaam Denken, Duurzaam Doen draagt bij aan het Friesland College door kennis op te doen over hoe de zeventien Global Goals van de Verenigde Naties duurzaam kunnen worden verankerd in het DNA van het Friesland College en haar onderwijs. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen die in 2015 zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelen geven richting aan hoe wij samen een betere en duurzame wereld kunnen maken voor 2020/2021. Deze universele doelstellingen krijgen aandacht in het praktijkgestuurd onderwijs.

​​​​​​​Dit wordt onder andere gerealiseerd in de samenwerking tussen het ROC, bedrijven en sociale partners in de regio. Enerzijds brengt zij al bestaande kennis in de organisatie en de verschillende ontwikkelprocessen, anderzijds stimuleert en expliciteert zij de praktische kennis en ervaringskennis die ontstaat door de ontwikkeling.

practoraat