Opleidingskosten

Volg je een mbo-opleiding, dan krijg je te maken met verschillende kosten. We splitsen dat op in lesgeld, kosten voor verplicht lesmateriaal en vrijwillige extra kosten voor bijvoorbeeld studiereizen of cursussen.

Lesgeld

De overheid betaalt een deel van jouw opleiding. Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent én op 1 oktober staat ingeschreven, moet je ook een deel zelf betalen. Hoeveel precies, verschilt per opleiding.

Ben je op 1 augustus jonger dan 18? Dan betaal je geen lesgeld.

Schooljaar 2022-2023

  • Voor een bol-opleiding of voltijd vavo betaal je € 1239,- lesgeld. Je ontvangt in de 2e helft van september de factuur lesgeld van DUO.
  • Voor een bbl-opleiding op entree en niveau 2 betaal je € 258,- lesgeld. Je ontvangt begin oktober de factuur cursusgeld van het Friesland College.
  • Voor bbl op niveau 3 of 4 betaal je € 624,- cursusgeld. Je ontvangt begin oktober de factuur cursusgeld van het Friesland College.
  • Voor deeltijd vavo betaal je € 0,82 per 45 minuten onderwijs.

Schooljaar 2023-2024

  • Voor een bol-opleiding of voltijd vavo betaal je € 1357,00,- lesgeld. Je ontvangt in de 2e helft van september de factuur lesgeld van DUO.
  • Voor een bbl-opleiding op entree en niveau 2 betaal je € 270,- lesgeld. Je ontvangt begin oktober de factuur cursusgeld van het Friesland College.
  • Voor bbl op niveau 3 of 4 betaal je € 654,- cursusgeld. Je ontvangt begin oktober de factuur cursusgeld van het Friesland College.
  • Voor deeltijd vavo betaal je € 0,86 per 45 minuten onderwijs.
    Je kunt misschien studiefinanciering krijgen of geld lenen van DUO.

Je kunt misschien studiefinanciering krijgen of geld lenen van DUO.

Kosten voor verplicht lesmateriaal, zoals boeken en licenties

Naast het lesgeld zijn er nog meer verplichte kosten. Denk bijvoorbeeld aan boeken, licenties voor computerprogramma’s, een laptop en beroepskleding. Bij de opleiding van je keuze staat precies wat je kunt verwachten. Zodra je je aanmeldt voor een opleiding, krijg je een lijst met alle spullen die je nodig hebt. Je mag zelf weten waar je ze koopt, als je er maar voor zorgt dat je ze op tijd hebt.

Als je op 1 augustus jonger dan 18 jaar bent, kun je in sommige gevallen een vergoeding krijgen voor deze kosten.

Vrijwillige extra kosten

Bij sommige opleidingen krijg je nog te maken met extra kosten. Bijvoorbeeld een cursus, excursie of reis. Dit is vrijwillig, je mag dus zelf weten of je mee wilt doen.

Mbo-studentenfonds

Er zijn situaties waarin je financiële steun kunt krijgen als je student bent van het Friesland College. Bijvoorbeeld als je lid bent van het bestuur van een studentenorganisatie, of als je ouder bent dan 18 en kun bewijzen dat je de verplichte leermiddelen niet kunt betalen.

Bekijk het aanvraagformulier om te zien of jij in aanmerking komt.