Friesland College Friesland College Friesland College

Basis, profiel en keuzedeel

In het mbo heb je altijd en overal - op alle scholen - te maken met drie onderdelen.

Basisdeel

Wat je hier leert, kun je breed gebruiken in de richting waarvoor je wordt opgeleid. Dit gaat dus om algemene beroepsonderdelen, die belangrijk zijn in een aantal vergelijkbare opleidingen. Ook bevat het basisdeel vakken als Nederlands, rekenen, Loopbaan & Burgerschap en soms een moderne vreemde taal als Engels. Want je leert in het mbo meer dan alleen een vak…

Profieldeel

Wat je hier leert, is vooral gericht op je toekomstige beroep. Met deze kennis en vaardigheden kun je in jouw vak straks goed aan de slag.

Keuzedeel

In de keuzedelen kun je zelf uit een breed aanbod bepalen wat je wil leren. Je kunt dieper ingaan op een onderwerp in je opleiding of juist kiezen voor een keuzedeel in een heel andere richting, om je kennis en ervaring te verbreden. In elke opleiding doe je één of meer keuzedelen. Meer weten over hoe het Friesland College dit aanpakt? Kijk bij ‘Leren op het Friesland College’.