Studentenraad

Het Friesland College neemt studenten serieus. Dit geldt natuurlijk ook voor bestuurlijke zaken. Zo hebben veel FC-scholen een eigen studentenraad en is er ook een centrale studentenraad, die nauw betrokken is bij allerlei besluiten die studenten van het hele Friesland College aangaan. Deze raad heeft dan ook geregeld overleg met het College van Bestuur en vertegenwoordigt de studenten bij allerlei vergaderingen en studiedagen. De centrale studentenraad wordt ondersteund door Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS).