Partners

Mbo Inqubator bestaat uit een enthousiast team van docenten, medewerkers en ondernemers. Vanuit passie en ondernemerschap werken wij samen met onze partners aan een uitdagend leer/werk aanbod voor onze studenten! Hierbij staat verbinding, innovatie en samenwerking centraal.

Vragen of gewoon en keer sparren over samenwerking? Lees hier alles over partner worden of   Neem dan contact met ons op.

Onze partners

Founded in Friesland

Voor startups en scale-ups
We zijn er voor ondernemend talent, startups en scale-ups. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst. We bieden support van start tot groei. Met hoogwaardige startupprogramma’s voorzien we in kennis, inspiratie en verbinding met de juiste partners.

Onze aanpak
Friesland heeft talent, startups en scale-ups nodig die kansen zien en daarvoor gaan. Die durven innoveren, samenwerken en over grenzen heen kijken. Voor die startups is een integraal programma essentieel.
Wij gaan voor een aanpak die al start voordat de bedrijven zijn geboren. Een programma van inspiratie en educatie tot ondersteuning van startups en scale-ups bij exponentiele groei.
Lees hier alles over Founded in Friesland

Friese Zaken

Friese Zaken is de netwerkorganisatie voor ambitieuze en ondernemende mensen die zakendoen in Friesland. Friese Zaken is toekomstgericht en zet in op groei. Daarmee maakt Friese Zaken je rijker. Friese Zaken is trots op haar leden en de verbindingen die er ontstaan binnen de club. De veelzijdige en vernieuwende activiteiten spelen hierin een grote rol. Friese Zaken streeft ernaar een veelzijdig en vernieuwend aanbod van activiteiten te bieden, dat bijdraagt aan de ontwikkeling (informatie, inspiratie, groei) van haar ambitieuze en ondernemende leden.

Innovatiepact Fryslân

Het Innovatiepact Fryslân is het samenwerkingsverband tussen het Friese hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, de provincie Fryslân en de F4 (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân). Als strategisch platform zet het Innovatiepact Fryslân zich in om de innovatiekracht en het ondernemerschap van de provincie te versterken. Dit wordt gerealiseerd door in te zetten op vier programmalijnen: Sterk Fries Ondernemerschap, Ynbusiness, Fries Innovatie Ecosysteem en New Government Policy. Op dit moment zijn we beleidsmatig bezig, een programma volgt. Houd onze website daarom in de gaten!

Circulair Friesland

Samen met alle scholen en opleidingen in Fryslân versterken we de beweging om samen te bouwen aan de circulaire economie en aan een wereld met toekomst. Het gaat niet alleen om wát we jongeren leren, maar ook over de manier waarop ze leren, waar ze leren, van wie en mét wie ze leren. Dit doen we vanuit ons initiatief Spark the Movement, een laagdrempelig programma waar iedere opleiding en elke school op kan aanhaken. Lees hier alles over Circulair Friesland.

MentorProgramma Friesland & Present Promotions

Het MentorProgramma & Present Promotions zijn geallieerde organisaties die nauw samenwerken. Het MentorProgramma focust bijvoorbeeld op het uitzoeken van individuele leerbehoeften van studenten. Vervolgens koppelen ze studenten en mentoren aan elkaar om met de leervraag aan de slag te gaan. Present Promotions is een jongerenwerk organisatie. Zij bieden interessante stageplaatsen in een cross-sectorale setting (allerlei vakken door elkaar heen).

Wij werken met beide organisaties om studenten kansen te bieden om zich verder te ontplooien en te groeien in hun ondernemend gedrag of ondernemerschapsambities.

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten beschikbaar