Friesland College Friesland College Friesland College

Topsportregeling

Het Friesland College biedt mogelijkheden om studenten die aan topsport doen extra te ondersteunen in de combinatie met studie, indien dat noodzakelijk is. Het uitgangspunt is hierbij altijd ‘gewoon waar het kan en bijzonder waar het moet’.

Topsportregeling
Heb jij als topsporter een indicatie van NOC*NSF (beloftestatus (BT), nationale status (NT), internationale status (IT), een HP, selectie of een A-status) of een status van een BVO (betaald voetbal organisatie)? En volg je daarnaast een programma bij het Friesland College? Dan kun je extra ondersteuning krijgen bij het Friesland College (via de topsportcoördinator). Heb je (nog) geen status en sport je wel op het hoogste niveau in Nederland? Ook dan zijn er mogelijkheden voor ondersteuning.

Doe de Quickscan om te kijken wat voor jou geldt.  

Meer informatie
Marcel Huitema en Marianne Vlasveld, topcoördinatoren
M: topsport@fcroc.nl

Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)
Als topsporter is het van belang dat jij je volledig kunt ontplooien op één locatie, waar trainingsfaciliteiten, onderwijs en medische zorg aanwezig zijn. Via het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) bij Thialf kan dat! Heerenveen is één van de vijf CTO-locaties in Nederland. Net als het VO (OSG Sevenwolden) organiseert ook het Friesland College extra ondersteuning en begeleiding voor de bij het CTO aangesloten sporters.

Je komt in aanmerking voor deze begeleiding als je een bondsprogramma volgt bij de judobond (JBN), de zwembond (KNZB), Gymnastiekunie (KNGU) of schaatsbond (KNSB met de disciplines short-track en langebaan).

Jouw onderwijsprogramma wordt zo gemaakt, waardoor je trainingstijden niet in gevaar komen. Je hebt les met je reguliere groep, werkt soms apart in de Topsportruimte of je doet meer op afstand. Je hele programma, zowel sport als school, volg je in Heerenveen. Je woont ook in Heerenveen, thuis, bij gastgezinnen of in de Oranjewoudflat. Hierdoor heb je geen of nauwelijks reistijd.

Meer informatie
Marianne Vlasveld, topsport studiebegeleider CTO topsporters
M: m.vlasveld@fcroc.nl