Topsportregeling

Het Friesland College biedt mogelijkheden om studenten die aan topsport doen extra te ondersteunen in de combinatie met studie, indien dat noodzakelijk is. Het uitgangspunt is hierbij altijd ‘gewoon waar het kan en bijzonder waar het moet’.

Topsportregeling
Heb jij als topsporter een indicatie van NOC*NSF (beloftestatus (BT), nationale status (NT), internationale status (IT), een HP, selectie of een A-status) of een status van een BVO (betaald voetbal organisatie)? En volg je daarnaast een programma bij het Friesland College? Dan kun je extra ondersteuning krijgen bij het Friesland College (via de topsportcoördinator). Heb je (nog) geen status en sport je wel op het hoogste niveau in Nederland? Ook dan zijn er mogelijkheden voor ondersteuning.

Doe de Quickscan om te kijken wat voor jou geldt. Op de website van NOC*NSF vind je meer waardevolle informatie. Het is verstandig om contact te zoeken met topsportcoördinator Marianne Vlasveld (m.vlasveld@fcroc.nl) voordat je met je opleiding start. 

Voetbal
Heb je een uitnodiging om te komen voetballen bij SC Heerenveen of SC Cambuur neem dan ruim vooraf contact op met dhr. M. Huitema (m.huitema2@fcroc.nl) om de mogelijkheden te bespreken.

TeamNL centrum Noord
Als topsporter is het van belang dat jij je volledig kunt ontplooien op één locatie, waar trainingsfaciliteiten, onderwijs en medische zorg aanwezig zijn. Via het Topsport Noord bij Thialf kan dat! Heerenveen is één van de vijf TeamNL-centra in Nederland (voorheen Centrum voor Topsport en onderwijs, CTO). Net als het VO (OSG Sevenwolden) organiseert ook het Friesland College extra ondersteuning en begeleiding voor de bij het TeamNL aangesloten sporters.

Je komt in aanmerking voor deze begeleiding als je een bondsprogramma volgt bij de schaatsbond (KNSB met de disciplines shorttrack en langebaan), gymnastiekunie (KNGU), de zwembond (KNZB) en de judobond (JBN).

Jouw onderwijsprogramma proberen we zo te maken dat je trainingstijden niet in gevaar komen. Je hebt les met je reguliere groep, soms met een andere groep of je doet meer op afstand. In deze setting is maatwerk nodig en het vraagt van jou meer planning en zelfstandig werken omdat je veel overdag traint. Je hele programma, zowel sport als school, volg je in Heerenveen. Je woont ook in Heerenveen, thuis, bij gastgezinnen of in de flat Heeremastate. Hierdoor heb je geen of nauwelijks reistijd.

Het is verstandig om, voordat je met een opleiding op het Friesland College wilt beginnen, contact op te nemen.

Kijk ook op https://www.topsportnoord.nl/cto/wat-is-het-cto/

Meer informatie
Marianne Vlasveld, topsport studiebegeleider TeamNL topsporters
M: m.vlasveld@fcroc.nl

 

Veelgestelde vragen

Wanneer ben ik topsporter?

Doe de Quickscan!
NOC*NSF bepaalt met de sportbonden de criteria en zij delen statussen uit. De BVO’s (betaald voetbal organisatie) doen dit met de KNVB. De school heeft hier geen invloed op.

Mocht je een sport op op het hoogste landelijk niveau of internationaal (EK, WK) doen, waarvoor NOC*NSF geen statussen uitdeelt, zoek ook dan contact met de topsportcoördinator. Dan kijken we samen naar jouw niveau en aantal trainingsuren en hoe we binnen de kaders van het onderwijs een goede invulling kunnen geven.

Wat is belangrijk voor mij als topsporter?

  • Een goede communicatie onderhouden met je SLB-er (studieloopbaanbegeleider of mentor), je docenten, de topsportcoördinator en andere betrokkenen.
  • Zelf actief meedenken in oplossingen (pro-actief meedenken)
  • Plannen

Loop ik ook stage als topsporter?

Jazeker! In de praktijkgestuurde visie van het Friesland College nemen stages (ook wel BPV of beroepspraktijkvorming genoemd) een belangrijke plek in. Soms kunnen we wel iets aanpassen in bijvoorbeeld het aantal uren en dit wordt per student bekeken (maatwerk). Het uitgangspunt blijft: Gewoon waar het kan en bijzonder waar het moet.

De stage kan in de periodisering van je sport op bepaalde momenten meer of minder aandacht krijgen. 

Doe ik als topsporter keuzedelen?

Ja. Dit is vastgelegd in het examendossier van de opleiding en geldt voor iedere student. Als topsporter heb je de mogelijkheid om te kiezen voor het keuzedeel Topsportvaardigheden.

Hoe zit het met buitenlandse trainingsstages en wedstrijden?

Voor trainingsstages vanuit je sportbond kun je met de officiële uitnodiging verlof krijgen. We verwachten van jou dat je vooraf met je studieloopbaanbegeleider (SLB-er) een plannetje maakt hoe je de te missen onderdelen op een ander moment of andere manier eigen maakt.

Met de online mogelijkheden kun je overal ter wereld wel iets doen voor je studie.

Hoe leggen we de afspraken vast?

Samen met je studieloopbaanbegeleider (SLB-er) en de topsportcoördinator zetten we afspraken in het topsportaddendum. Dit is een landelijk vastgesteld verantwoordingsdocument. Zowel de directeur van jouw school als jijzelf (of een van je ouders wanneer je nog geen 18jaar bent) ondertekenen dit document.