Werkwijze & financiering

Het team van SAW sluit aan bij de begeleidings- en ondersteuningsstructuur van het Friesland College. In het team is alle expertise in huis: van generalisten tot en met specialisten.

SAW is onderdeel van de basisbegeleiding op het Friesland College. Iedere student kan dus aanspraak maken op ondersteuning vanuit SAW. Het team van SAW sluit aan bij de begeleidings- en ondersteuningsstructuur van het Friesland College. In het team is alle expertise in huis: van generalisten tot en met specialisten.

In 2021 is er een mooie methodiekbeschrijving beschrijving van SAW gemaakt, waarin de werkwijze van SAW goed wordt beschreven.

De deelnemende organisaties variëren van jongerenwerk/jeugdhulp tot meer gespecialiseerde organisaties. ( alle organisaties staan vermeld in de bijlage onderaan deze tekst). Het Friesland College zet zelf ook medewerkers in. Alle SAW’ers werken 8 tot 12 uur per week in de leer- en werkomgeving van de student van MBO entree tot en met MBO niveau 4 opleiding. Per opleiding leggen zij rechtstreeks of via de docenten contact met de studenten. Zo is de drempel laag voor studenten om een SAW’er te spreken. In ruim 95% van de begeleiding door het SAW-team is dit zodanig effectief dat de student zijn diploma behaalt. Is er zwaardere inzet nodig dan zijn de lijnen tussen de verschillende SAW’ers (en dus deelnemende organisaties) zeer kort en zonder schotten!

Naast de eerder genoemde methodiekomschrijving uit 2021, is de werkwijze van SAW ook in 2013 (SAW methodiekomschrijving) en in 2015 (Verkenning methodiek, MBO 3 en 4 opleidingen) door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) onderzocht en beschreven. Dit waren ontwikkeldocumenten, er is voortdurend gekeken naar doorontwikkeling van de methodiek. Naast SAW werken i.i.g. nog zes mbo-instellingen volgens dezelfde principes. In het artikel 'Begeleiding binnen het mbo' lees je hier meer over.

Financiering
Totale inzet: ruim 500 uur uitvoering per week.

Friese gemeenten financieren een bedrag van 15,- euro op jaarbasis per student. Gemeente Leeuwarden en Heerenveen financieren nog extra in de uitvoering. Totaal 33% van de uitvoering. De Friesland Zorgverzekeraar financiert in de uitvoering vanuit een experimenteer regeling en het Friesland College zelf financiert vanuit passend onderwijs en kwaliteitsagenda gelden.

 Exacte invulling en financiering van SAW is op te vragen via de beleidsmedewerker SAW (zie contactgegevens SAW).