Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Friesland College Friesland College Friesland College

Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek

Werkwijze & financiering

Het team van SAW sluit aan bij de begeleidings- en ondersteuningsstructuur van het Friesland College. In het team is alle expertise in huis: van generalisten tot en met specialisten.

De deelnemende organisaties staan vermeld in de bijlage onderaan deze tekst. Het Friesland College zet zelf ook medewerkers in. Alle SAW’ers werken 8 tot 12 uur per week in de leer- en werkomgeving van de student van MBO entree tot en met MBO niveau 4 opleiding. Per opleiding leggen zij rechtstreeks of via de docenten contact met de studenten. Zo is de drempel laag voor studenten om een SAW’er te spreken. In ruim 95% van de begeleiding door het SAW-team is dit zodanig effectief dat de student zijn diploma behaalt. Is er zwaardere inzet nodig dan zijn de lijnen tussen de verschillende SAW’ers (en dus deelnemende organisaties) zeer kort en zonder schotten!

Van de 5% van de studenten die meer nodig hebben is minder dan 1% verwezen naar externe zwaardere zorg, zoals een behandeling bij b.v. de GGZ of VNN. De overige 4% werd zijn doorverwijzingen naar bijvoorbeeld de huisarts en het wijkteam. Er wordt door de SAW’ers samengewerkt met de gebieds-, wijk- en dorpenteams uit Leeuwarden en daarbuiten.

De werkwijze van SAW is in 2013 (SAW methodiekomschrijving) en in 2015 (Verkenning methodiek, MBO 3 en 4 opleidingen) door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) onderzocht en beschreven. Dit zijn ontwikkeldocumenten, er is voortdurend gekeken naar doorontwikkeling van de methodiek.

Financiering
Totale inzet: ruim 400 uur uitvoering per week. Exacte invulling hiervan is op te vragen via de teamleider SAW (zie contactgegevens SAW).

Friese gemeenten financieren 13% hiervan. Bedrag 15,- euro op jaarbasis per student. Gemeente Leeuwarden en Heerenveen financieren nog extra: respectievelijk 17 % en 3%. Totaal 33% van de uitvoering. De Friesland Zorgverzekeraar financiert 33 % van de uitvoering vanuit een experimenteer regeling en het Friesland College 33%. Tevens financiert het Friesland College de teamleider en inhoudelijk medewerker, totaal 1.4 fte  en de overhead.