School als werkplaats in de praktijkroute

Sinds een aantal jaren kent het Friesland College de praktijkroute, naast de leereenheden op school één van de vormen van praktijkgestuurd leren. Natuurlijk zijn SAW'ers ook daar beschikbaar. Zij zijn direct benaderbaar, omdat ze zich eens per week ook daadwerkelijk in de praktijkroutes bevinden. Verder zijn zij te benaderen via de contactpersonen studentenzorg en de loopbaanbegeleiders/coaches ter plekke.