Friesland College Friesland College Friesland College

Publicaties en video

Bussemaker (toenmalige minister van onderwijs) op Friesland College, School als Werkplaats, 28 oktober 2013

Lees Methodiek School Als Werkplaats

Link naar SAW op site Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychologie

Kamerbrief
Kamerbrief over weigeren jongeren door ROC’s, waarin SAW als één van de zeven positieve voorbeelden wordt genoemd wat betreft samenwerking onderwijs en hulpverlening waardoor jongeren juist niet uitgesloten worden.

Advies van de Onderwijsraad Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan
Advies Onderwijsraad met SAW als voorbeeld (op pagina 35 van dit stuk wordt SAW concreet als voorbeeld genoemd).