Publicaties en media

Door de jaren heen zijn er diverse artikelen en publicaties over SAW verschenen. SAW is voorloper geweest en heeft o.a. de voormalig minister van onderwijs op bezoek gehad. Maar ook is SAW genoemd in diverse vakbladen op het gebied van (samenwerking tussen) onderwijs en zorg.

Tevens heeft SAW als inspiratie gediend voor andere scholen/roc’s, en in een aantal gevallen ook navolging gekregen.

Hieronder zijn de diverse artikelen / publicaties en video’s over SAW terug te vinden.

Publicaties

Artikel LC d.d. 26-01-2022:

'Het voelt wel een beetje als bevrijding'

Studenten vertellen over hoe zij de corona-tijd hebben ervaren. Niet altijd zonder kleerscheuren, zo blijkt uit het verhaal van KlaasJan Sikkema, die het zwaar te verduren had en steun vond bij SAW.

Artikel LC d.d. 19-11-2020:

De wederopstanding van een student

Artikel over het succes van SAW op het Friesland College

Magazine Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum KJP heeft een magazine gepubliceerd: Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd. SAW heeft hieraan mee gewerkt.

Methodiek School Als Werkplaats

 

Link naar SAW op site Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychologie.

 

Kamerbrief over weigeren jongeren door ROC’s

Kamerbrief, waarin SAW als één van de zeven positieve voorbeelden wordt genoemd wat betreft samenwerking onderwijs en hulpverlening waardoor jongeren juist niet uitgesloten worden.

Publicatie Nederlands Jeugdinstituut: Samenwerken aan optimale ondersteuning mbo-studenten

SAW genoemd als voorbeeld voor optimale samenwerking tussen gemeenten en mbo-instellingen (pag. 12)