School als Werkplaats

Niet alle jongeren hebben de wind mee. Problemen ‘buiten school’ zijn niet altijd te herkennen, maar beïnvloeden wel de schoolresultaten. Met School Als Werkplaats (SAW) krijgt het Friesland College de studenten goed in beeld. Het is in 2010 gestart vanuit een samenwerking tussen het Friesland College, de Friese gemeenten, instellingen uit de (jeugd)zorg- en hulpverlening en De Friesland Zorgverzekeraar. SAW bestaat uit een mix van externe (jeugd)hulpverleners en interne medewerkers. SAW is wekelijks aanwezig bij alle mbo-opleidingen (bol/bbl) van het Friesland College.

Doel

  • Minder voortijdig schoolverlaters.
  • Minder doorverwijzing naar externe lichte en zwaardere zorg.

De 5 werkzame principes van SAW

  • Nabijheid en laagdrempeligheid voor student en docent
  • Snelheid en doeltreffendheid
  • Respectvol en laagdrempelig in het contact met studenten
  • Breed handelingsrepertoire: alle expertise binnen één team  
  • Directe ondersteuning

Werkwijze  SAW
De werkers (SAW’ers genoemd) werken preventief. Mocht er meer nodig zijn dan enkele gesprekken, dan varieert dit van licht pedagogische ondersteuning tot intensieve begeleiding van de student. Het initiatief kan liggen bij een SAW’er, bij de student zelf of bij de docent die ‘iets’ signaleert en meer expertise nodig heeft. Daarnaast maken docenten gebruik van de mogelijkheid om samen met de SAW’er te “sparren” over hun studenten.

Meer weten over de begeleiding via School Als Werkplaats?
Bel met het secretariaat van SAW via 088 - 060 3871.