Friesland College Friesland College Friesland College

School als Werkplaats

Soms heb je door tegenslagen in het leven extra ondersteuning nodig van bijvoorbeeld hulpverlening of jeugdzorg. Deze extra ondersteuning kan ertoe bijdragen dat je je schoolloopbaan succesvol doorloopt en afsluit met een diploma. Voor deze extra ondersteuning werken docenten/ coaches en hulpverleners van diverse organisaties op het Friesland College nauw met elkaar samen. Dit doen ze onder de naam School als Werkplaats (SAW).

SAW zorgt voor

  • een betere aansluiting tussen school en hulpverlening
  • het eerder signaleren en tijdig bieden van ondersteuning.

De docent/coach bewaakt jouw schoolloopbaan. Als het nodig is kun jij zelf, evt. samen met jouw docent/coach de ondersteuning van de medewerker van SAW inschakelen. Samen wordt dan gekeken hoe jij zo goed mogelijk begeleid kunt worden.

De SAW-begeleider:

  • werkt binnen het Friesland College op elke opleiding en kan dus snel beschikbaar zijn
  • kent de mogelijkheden om jou zo goed mogelijk te ondersteunen bij je vragen
  • is wekelijks op jouw opleiding aanwezig
  • kan je op weg helpen om jouw vragen op te lossen of, indien nodig, specialistische hulp in te schakelen
  • legt de verbinding tussen jouw opleiding en de ondersteuning die je nodig hebt.

Meer weten over de begeleiding via School Als Werkplaats? Bel met het secretariaat van SAW (088 - 060 3280).