Ondernemerscollege | Friesland College

Door technologische ontwikkelingen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt ontstaan er nieuwe vormen en initiatieven rondom werk! Steeds meer studenten beginnen voor zichzelf en willen zich zo goed mogelijk voor bereiden op de arbeidsmarkt van morgen.

Daarom is er het ondernemerscollege!
Het ondernemerscollege is een initiatief van het Friesland College en gericht op verbinding, innovatie en samenwerking. Met docenten, partners en het bedrijfsleven creëert het ondernemerscollege een uitdagende leer/werkomgeving voor ondernemende MBO studenten.

Samen werken we aan nieuwe businessconcepten en maatschappelijke vraagstukken. Samen werken we aan de arbeidsmarkt van morgen, dat is het Ondernemerscollege!

Meer informatie over het Ondernemerscollege.