Friesland College Friesland College Friesland College

Nieuws

Friesland College: ondernemend, onderzoekend, flexibel, vernieuwend, professioneel. Een omgeving met ruimte voor ideeën, voor initiatieven. Het bewijs: deze nieuwspagina, met slechts een selectie van al wat er gebeurt binnen onze organisatie.
thumbnail
18 februari 2021

Friese zorgopleidingen zoeken ‘Extra handen in de zorg’

De druk op de zorg blijft onverminderd groot. Stagiaires van de zorgopleidingen in Friesland zetten zich volop in om te helpen waar dat kan. Maar nu er mogelijk een derde coronagolf dreigt aan te komen, is dat niet genoeg. Daarom trekken NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort en het Friesland College samen op in het landelijk initiatief ‘Extra handen voor de zorg’.

thumbnail
15 februari 2021

Subsidie NL leert door

Om ervoor te zorgen dat tijdens en na de corona-crisis zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen blijven, stelt de overheid geld beschikbaar met de subsidieregeling “NL Leert Door”.

thumbnail
15 februari 2021

Scholingsalliantie Noord en vijf noordelijke ROC’s slaan handen ineen

Scholingsalliantie Noord en vijf noordelijke ROC’s slaan de handen ineen voor bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden. ROC Friese Poort en het Friesland College zorgen samen voor zo’n dertig trajecten in het kader van ‘NL Leert Door’.

thumbnail
14 februari 2021

Code rood: FC-locaties dicht op maandag 15 februari

Alle locaties van het Friesland College zijn op maandag 15 februari gesloten. Het KNMI heeft voor deze dag een weeralarm afgegeven: code rood. Wegen worden door ijzel verraderlijk glad. Ook dooi kan zorgen voor gladheid, als het water opnieuw opvriest. Bij code rood sluit het Friesland College de scholen, om niemand in gevaar te brengen.

thumbnail
12 februari 2021

Digitale Werkplaats Fryslân helpt Fries mkb bij digitaliseren

In de Digitale Werkplaats Fryslân (DWF) gaan studenten van het Friesland College, ROC Friese Poort en NHL Stenden Hogeschool samen met ondernemers aan de slag om hen verder te helpen in thema’s als data, online media, ICT en digitalisering.

thumbnail
11 februari 2021

Toerisme dichtbij: de kracht van het Fries.

De studenten moesten er even aan wennen. Een plan maken om met de Friese taal en cultuur een camping als Wigwam in Oudemirdum en restaurant De Pleats in Burgum beter op de kaart te zetten? Als je kiest voor een opleiding in toerisme, heb je vast wat anders in gedachten. Maar de opdracht was veel leuker en uitdagender dan gedacht!

thumbnail
11 februari 2021

Even gezellig met Buma in online café HZW

Hoe maak je het toch even gezellig, als je altijd maar online moet werken? Eerstejaars studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (HZW), niveau 2, kunnen op woensdagavond voor een praatje terecht in Countdown Café. Online weer, in Teams, maar vorige week wel met burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden als ‘mystery guest’ om samen het glas te heffen bij de opening.

thumbnail
8 februari 2021

Meeste gebouwen open, enkele blijven dicht

We hebben te maken met een koudefront, zoals we dat in jaren niet hebben gehad. Het sneeuwt en het is glad. Nu gebeurt toch al veel ‘van ons onderwijs online. In de FC-gebouwen is het rustig, dus we vragen weinig verkeersbewegingen van onze studenten en docenten. Maar het openbaar vervoer ondervindt wel hinder van het winterse weer.

thumbnail
4 februari 2021

Energieke start van Platform Praktische Wereldburger

Met een lanceringsweek vol inspirerende activiteiten zorgde het Platform Praktische Wereldburger in het Friesland College voor een dynamische start. Alles moest online, maar het bruiste voortdurend. Zo werd snel duidelijk dat je écht meters kunt maken, als je krachten bundelt.

thumbnail
27 januari 2021

Verkenning mogelijke samenwerking Friesland College en ROC Friese Poort

Het Friesland College en ROC Friese Poort starten een vooronderzoek naar een mogelijke (vergaande) samenwerking. De beide Colleges van Bestuur hebben de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd over de wederzijdse verwachtingen bij een dergelijk vooronderzoek. Geconcludeerd is dat het in het belang van de regio én van de beide organisaties is om nader onderzoek te doen naar een gewenste vorm van samenwerking.

thumbnail
22 januari 2021

Nieuwe coronamaatregelen: de consequenties

In de strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet, met instemming van de Tweede Kamer, de maatregelen uitgebreid met onder meer een avondklok. Deze maatregel komt bovenop het pakket waar we in het onderwijs al langer mee te maken hebben. Wat zijn de consequenties?

thumbnail
18 december 2020

Reactie op Liwwadders