Nieuws

Friesland College: ondernemend, onderzoekend, flexibel, vernieuwend, professioneel. Een omgeving met ruimte voor ideeën, voor initiatieven. Het bewijs: deze nieuwspagina, met slechts een selectie van al wat er gebeurt binnen onze organisatie.

Jaarverslag 2021
4 juli 2022

Jaarverslag 2021

We leven in roerige tijden. Halverwege 2022 voelt het bijna raar om terug te kijken naar het vorig jaar. Nieuwe ontwikkelingen als de impact van een oorlog in Europa, krapte op de arbeidsmarkt en meer hebben nu immers een grote invloed hebben op de samenleving. Dit heeft gevolgen voor het mbo, dat zo sterk is verweven met die maatschappij.

Vijf maal cum laude op niveau 2 in ZSW
30 juni 2022

Vijf maal cum laude op niveau 2 in ZSW

Esther Postmus in Top 10 verkiezing Leraar van het Jaar
30 juni 2022

Esther Postmus in Top 10 verkiezing Leraar van het Jaar

Storing telefooncentrale
27 juni 2022

Storing telefooncentrale

Op dit moment kampt het Friesland College met een technische storing in de telefooncentrale, waardoor onze receptionistes telefonisch niet bereikbaar zijn.

Gastvrij Fryslân: onderwijs en bedrijven samen voor bloeiende horeca- en toerismesector
27 juni 2022

Gastvrij Fryslân: onderwijs en bedrijven samen voor bloeiende horeca- en toerismesector

‘Tige grutsk.’ Vol trots over deze brede samenwerking zijn ondernemers in de gastvrijheidssector, het Friesland College, ROC Friese Poort , NHL Stenden Hogeschool, Fryslân Werkt en de provincie Fryslân maandagochtend officieel gestart met hun ambitieuze programma Gastvrij Fryslân. In dit netwerk gaan onderwijs en bedrijven samen in de praktijk studenten opleiden voor deze sector die hard groeit en steeds goede professionals nodig heeft.

Gezamenlijke bouwopleiding in Leeuwarden kan aan de slag
23 juni 2022

Gezamenlijke bouwopleiding in Leeuwarden kan aan de slag

Special Award voor FC-studenten in ontwerpwedstrijd SMARTCirculair
21 juni 2022

Special Award voor FC-studenten in ontwerpwedstrijd SMARTCirculair

Talent D’Drive live in Noardewyn van Omrop Fryslân
20 juni 2022

Talent D’Drive live in Noardewyn van Omrop Fryslân

Vijf bands en projecten van D’Drive waren zaterdag te gast bij Noardewyn Live, het wekelijkse muziekprogramma van Omrop Fryslân. Presentator Willem de Vries raakte enthousiast door de reeks eindshows van studenten in Neushoorn en liet graag wat zien van al dat jonge talent, zoals hij het noemde.

Mooie verhalen in de LC Awards
15 juni 2022

Mooie verhalen in de LC Awards

Nieuwe practor DDDD wil dóen en denken: samenspel van praktijk en theorie
13 juni 2022

Nieuwe practor DDDD wil dóen en denken: samenspel van praktijk en theorie

In Menno Wierdsma (45) heeft het Friesland College een nieuwe, ambitieuze kartrekker voor het practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen. Hij wil dóen en denken: in activiteiten die zijn te vertalen naar theorie, om zo samen te leren en de koers van het Friesland College als practor te versterken. Interne en extern, in een netwerk dat is gericht op duurzaamheid…

LICHT! Acht verhalen uit 2021-‘22
10 juni 2022

LICHT! Acht verhalen uit 2021-‘22

Met de zomer in zicht is het tijd om voorzichtig terug te kijken naar een bijzonder studiejaar. Een jaar waarin het soms ploeteren was om vooruit te komen, maar ook met mooie meevallers en bijzondere verhalen van medewerkers en studenten.

Vliegende start Gastvrij Fryslân met RIF-subsidie van 1,2 miljoen
9 juni 2022

Vliegende start Gastvrij Fryslân met RIF-subsidie van 1,2 miljoen

Het RIF-programma Gastvrij Fryslân krijgt 1,2 miljoen subsidie toebedeeld vanuit het Rijk. Met dit programma investeren ondernemers in de gastvrijheidssector, penvoerder Friesland College, ROC Friese Poort, NHL Stenden Hogeschool, KHN, Fryslân Werkt en provincie Fryslân in het werven van studenten en vernieuwing van de opleidingen in de gastvrijheidseconomie.