Weer welkom op school

15 augustus 2021

Goed nieuws! We zijn blij dat we door verruiming van de coronamaatregelen in het mbo, zoals vrijdag door het kabinet aangekondigd, weer veel meer het onderwijs kunnen bieden dat we graag willen. Door het wegvallen van de afstandsregel kan veel meer samen, ín school en in rechtstreeks contact van docent en student. Dat werkt veel prettiger. Ook voor studenten is dat belangrijk, om samen te leren en samen op te trekken. Het Friesland College is immers ook een ontmoetingsplek.

Wel hebben we voorlopig nog te maken met een aantal maatregelen, die erop zijn gericht de risico’s zo beperkt mogelijk te houden. Nu die regel van 1,5 meter afstand vervalt in het mbo, is het wel weer verplicht om mondkapjes te dragen op plekken waar veel mensen samenkomen en elkaar passeren. In de gangen bijvoorbeeld, en in andere open ruimtes…

Ook vragen we studenten en medewerkers om twee keer per week een zelftest te doen. Die testen zijn gratis aan te vragen bij www.zelftestonderwijs.nl. Zo kunnen we voorkomen dat corona toch de kans krijgt om zich in het Friesland College snel te verspreiden. Zo kunnen we er ook samen voor zorgen dat we verder kunnen op de weg die we nu kunnen inslaan.