Vredesmonument, ‘powered by’ het Friesland College

15 oktober 2018
‘Als jij je hoofd op mijn schouder legt en ik doe dat bij jou, dan gaat we elkaar niet slaan.’ Dit was de boodschap die Herma Bovenkerk steeds in gedachten had, toen zij werkte aan haar vredesmonument. Het beeld, een ‘brug’ die is opgebouwd uit de torso’s van 23 vrouwen, staat nu in Koudum. In brons, deels door steun van het Friesland College.

Ze had in de afgelopen jaren nauwelijks eigen werk gemaakt. Bovenkerk stak al haar energie in het Beeldhouwcentrum in Koudum, waar ze onder meer les geeft aan Liesbeth Vos  - tot vorig jaar bestuursvoorzitter van het Friesland College. De onthulling van het Vredesmonument in haar Beeldhouwcentrum, op een zonovergoten zondagmiddag, was dan ook een bijzonder moment.

De beeldhouwster móest iets doen, vertelde Liesbeth Vos. ‘Je kunt wel spreken over wat er beter moet in de wereld, maar wat dóe je er aan?’ Herma Bovenkerk reageerde in haar eigen ‘taal’ en maakt een beeld, dat vertelt over de kracht van vertrouwen: ‘Ik wilde machteloosheid vorm geven. Een monument: de kracht van vertrouwen en de kracht van overgave, als antwoord.’

Steun van studenten

Ze kreeg steun van het Friesland College. D’Drive-studenten scanden afgietsels van vrouwentorso’s, die al langer in de werkplaats van de kunstenaar stonden, en maakten er kleinere 3D-prints van om ze kunnen gieten. Studenten van de opleiding Marketing zorgden voor publiciteit en op Saturnus werken studenten van Techniek al aan het raamwerk voor een grote versie van het monument.

De opbrengst van dat beeld gaat naar het fonds dat Liesbeth Vos bij haar afscheid  instelde, om studenten kennis te laten maken met kunst. Dat gebeurt nu ook. Zo zijn meiden van de FC-school in opvangcentrum Fier geregeld in Koudum, om te werken aan een eigen beeld dat iets vertelt over hun leven.

Carlo onthult

Het aandeel van het Friesland College kwam bij de onthulling van het beeld dan ook ruim aan de orde. D’Drive-studente Annemieke Zwart zong enkele prachtige liedjes. Carlo Segers had hierna als bestuursvoorzitter van het Friesland College de eervolle taak het monument te onthullen. ‘Kunst is meer dan de vorm die je hoort of ziet’, stelde hij. ‘Het verhaal dat het vertelt, kan je hart raken. Dat moeten we ook jongeren in het mbo laten voelen waar dat maar kan.’

Carlo sloot af met een gedicht van Nico Scheepmaker, die een lans breekt voor verdraagzaamheid en besluit met:

Verdraagzaamheid is zeggen: ga je gang
Je doet maar wat je blijkbaar niet kunt laten!
Maar morgen kom ik toch eens met je praten,
Want ik ben wel goeiig, maar ik ben niet bang!