Vmbo'ers meten hun krachten op het Friesland College | Friesland College

Vmbo'ers meten hun krachten op het Friesland College

Geplaatst op 11 februari 2015

Diverse provinciale vakkampioenschappen vinden op donderdagochtend 12 februari plaats bij het Friesland College aan de Julianalaan in Leeuwarden. Aan deze teamwedstijden - Skills Talents geheten -  nemen niet minder dan 33 laatstejaars vmbo’ers deel. Zij zijn afkomstig van Bogerman Vakcollege, CSG Comenius Zamenhof, Dockinga College, Marne College, OSG Sevenwolden en OSG Singelland. De wedstrijden dienen eveneens als voorronde voor de landelijke finale aankomende maart in Zwolle.

Op de FC-campus strijden de jonge talenten tussen 9.30 en 11.30 uur in teams van drie in de volgende vakrichtingen:

  • Bouwen, Wonen & Interieur
  • Elektro & Installatie
  • Horeca
  • Informatie & Communicatietechnologie, en
  • Zorg & Welzijn.

De winnende teams vormen tezamen de Fryslân Vikings en mogen de provincie Friesland vertegenwoordigen tijdens de nationale finale van Skills Talents.
 

Over Skills Talents
Deelnemende vmbo’ers krijgen tijdens de wedstrijden volop de kans om hun talenten te tonen voor een deskundige vakjury. De opdrachten die ze moeten uitvoeren zijn ontwikkeld door docenten uit de betreffende vakgebieden. Hierdoor sluiten deze goed aan bij het lesprogramma. Stichting Skills Netherlands organiseert de vakwedstrijden in nauwe samenwerking met mbo-instellingen. In Friesland is dat het Friesland College.