Vlag van de Mensenrechten wappert op drie locaties Friesland College

10 december 2020

Met het hijsen van een speciale ‘Mensenrechtenvlag’ op drie locaties heeft het Friesland College donderdag de internationale Dag van de Mensenrechten gemarkeerd. ‘Het is een goed moment om even te beseffen hoe fijn het is dat je hier en nu in vrijheid kunt leren wat je wil’, was de boodschap van Tom Valk – directeur van de FC-school voor Commercie en Dienstverlening – voor de aanwezige studenten op de campus in Leeuwarden. In Heerenveen wappert de vlag bij Saturnus en Sportstad.

De eer van het hijsen van de vlag liet hij aan Brandon Duivesteijn. ‘Ik heb zelf geen groot onrecht meegemaakt, maar ken wel mensen die van alles is overkomen’, stelde de student die aanwezig was om er voor GGTV een item over te maken. De nieuwe vlag is ontworpen door Tûmba, het Friese kenniscentrum voor discriminatie en diversiteit, en werd meteen op tweehonderd plekken in het land gehesen – waaronder de mast op de Oldehove.

Het moment is ook speciaal, aldus docent Marcel Keizer. Want de dag van de mensenrechten staat dit keer in het teken van 75 jaar Verenigde Naties, die is opgericht om samen te werken aan een betere wereld. Hier sluit de koers van het Friesland College, met veel aandacht voor de Global Goals van die Verenigde Naties, heel goed op aan.

Expertiseplatform Praktische Wereldburger
Het initiatief voor het hijsen van de vlag kwam van het Expertiseplatform Praktische Wereldburger, waarin burgerschap, internationalisering, ondernemerschap, excellentie en practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen samenwerken. Dit platform wil het persoonlijk leiderschap en praktische wereldburgerschap vergroten van studenten, docenten en medewerkers in het Friesland College.

Gedurende het jaar ondersteunt het platform initiatieven en projecten waarin kennis, vaardigheden en houding worden ontwikkeld die bijdragen aan dit persoonlijk leiderschap en praktisch wereldburgerschap. Zo organiseert Praktische Wereldburger onder meer drie keer per jaar een platformbijeenkomst voor docenten/coaches burgerschap, vakdocenten, studenten en regiopartners om kennis en kunde uit te wisselen, inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten. 

Als aspirant-UNESCO-school heeft het Friesland College een aantal internationale dagen ‘geadopteerd’, waaronder Internationale Vrouwendag en de Dag van de Mensenrechten. Zo organiseerden we vorig jaar - toen nog vanuit het International Office - een dag over Mensenrechten voor reguliere studenten en inburgeraars. Als UNESCO-school draag je bij aan activiteiten over thema’s als Intercultureel leren, wereldburgerschap, Vrede & Mensenrechten en Duurzame ontwikkeling, die natuurlijk weer helemaal passen bij de koers richting Global Goals.