Vlag halfstok voor vrijheid van meningsuiting

2 november 2020

Vrijheid van meningsuiting is van groot belang voor een open samenleving, die uitgaat van respect voor iedereen. Scholen zijn hierin een onmisbare schakel. Op scholen moet ruimte zijn om in volle vrijheid en veiligheid van gedachten te wisselen. Daarop sluit het Friesland College zich volop aan bij de aandacht voor Samuel Paty, de docent die in een voorstad van Parijs werd vermoord door een jonge jihadist omdat hij tijdens een les spotprenten had getoond van de profeet Mohammed.

Vandaag, op maandag 2 november, hangen alle vlaggen op het Friesland College halfstok. De school sluit hiermee aan bij de herdenking van de moord en het gedachtengoed waar de 47-jarige docent in Frankrijk voor stond. Franse scholen wijzen vandaag massaal op het enorme belang van vrijheid om in scholen veilig en vrijuit te kunnen spreken over belangrijke zaken.

Samenleven
Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven hebben Nederlandse scholen opgeroepen zich hierbij aan te sluiten. ‘Docenten moeten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen zodat onze kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’, schrijven zij. ‘Samen moeten we ervoor zorgen dat we in verdraagzaamheid de dialoog kunnen blijven voeren.’

Deze oproep past naadloos bij het doel van het Friesland College - vastgelegd in Waar Leren Werkt - om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers, die beseffen wat zij in hun vak en als burgers kunnen bijdragen aan een betere wereld. Die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen stukje van die grote samenleving, voor doelen die de Verenigde Naties hebben vastgelegd in hun Global Goals.

In zo’n samenleving is verdraagzaamheid en respect voor anderen een groot goed. In een democratie is vrijheid van meningsuiting - inclusief een open gesprek over ieder mening – van essentieel belang. Daarom sluit het Friesland College zich van harte aan bij deze herdenking van Samuel Paty.