Verleid de student steeds tot nieuwe ervaringen

15 januari 2020
Inspirerend onderwijs daagt uit door voortdurende interactie en nieuwe ervaringen. Wat je doet, heeft direct invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Wat je níet doet ook… ‘Als je lang genoeg vergeet te lachen, verlies je ’t vermogen.’ Speel in op die plasticiteit van de hersenen en verleid studenten steeds om in beweging te komen, stelde neurowetenschapper Margriet Sitskoorn op de nieuwjaarsbijeenkomst van het Friesland College.

In theater Posthuis in Heerenveen blikte bestuursvoorzitter Carlo Segers dinsdag vol optimisme vooruit naar 2020. Vorig jaar introduceerde hij hier met collega Frank van Hout het koersplan Waar Leren Werkt, waarin het FC veel aandacht geeft de Global Goals van de Verenigde Naties. Ook werkt de school verder aan resultaatverantwoordelijke teams. Niet het veranderen van de organisatie is het doel, stelde Segers: ‘Het draait voor alles om kwaliteit en innovatie van ons onderwijs.’   

Hoe staat het met die voornemens? Na een rondje voorbeelden was Margriet Sitskoorn, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg, onder de indruk. ‘Ik zie veel aandacht voor kennis, kunde, karakter en kwaliteit van de wereld.’ Dat is goed uit te bouwen. En hoe doe je dat? Door al die studenten als ‘praktische wereldburgers’ steeds te laten ervaren dat het prettig en zinvol is om oog te hebben voor hun impact op hun eigen stukje van de wereld.

Verleiden
Sitskoorn doet veel onderzoek naar het verband tussen gedrag en hersenen. Ze schreef er bestsellers over en wist de FC-medewerkers soepel een aantal heldere inzichten bij te brengen. Dat de hersenen worden opgebouwd door ervaringen, die inslijten tot een stelsel van wetmatigheden. Die liggen nooit vast… Nieuwe ervaringen zorgen voor nieuwe verbindingen in de hersenen. Als je mensen vooruit wil helpen, moet je hen dus verleiden om nieuwe ervaringen op te doen.

Essentieel zijn - ook in het onderwijs - nog altijd de prikkels die mensen al miljoenen jaren aanjagen. Sitskoorn: ‘Pijn en genot motiveren ons tot fysiek en sociaal gedrag dat belangrijk is om te overleven.’ Ze hebben beide een eigen plekje in de hersenen.

Invloed
Wat zijn dan kritische factoren? Overtuigend nam de professor het model ‘SCARF’ van David Rock door. Het begint met Status: ‘Hoe hoger je status, hoe gemakkelijker je leven is’. En het doet pijn, als je ’t gevoel hebt dat je niet serieus wordt genomen. Zo is het ook met Certainty. Veel onzekerheid voelt niet comfortabel. Autonomy (autonomie), Relatedness (goede relaties) en Fairness - word je eerlijk behandeld - bepalen ook of mensen zich goed of slecht voelen.

Hou hier in interactie altijd rekening mee, was de oproep van Sitskoorn. Dan kun je elkaar verder helpen. En dat is mooi. ‘Wij zijn immers een bijzondere soort: de homo prospectus. Als mens kunnen wij niet alleen de toekomst zien, maar ook bewerkstelligen.’

Global Goals
Die hoopvolle boodschap sloot goed aan bij de Global Goals, die leiden naar een betere en duurzame wereld. Wat heeft het eerste jaar aan nieuwe koers op het Friesland College opgeleverd? Uit een peiling onder studenten en ter plekke – met de Mentimeter – onder medewerkers bleek vooral dat een overgrote meerderheid die keus terecht vindt, maar dat het nog lastig is om die doelen een plek te geven in het onderwijs. Wie weten er meer van? De studenten, reageerden de studenten. De docenten, stelden de docenten. ‘Samen weten we veel’, reageerde Segers luchtig.

In korte filmpjes bleven beide partijen toch geregeld het antwoord schuldig. Maar we zijn net een jaar onderweg en hebben in onderwijs en bedrijfsvoering flinke stappen gemaakt, stelde Dominique Derks, practor Duurzaam Denken Duurzaam Doen. Een aanmoediging was al de derde prijs in de landelijke verkiezing van de SustainaBul. De practor kondigde meteen een nieuwe kans aan: de Global Goal Pitch, voor sponsoring van frisse projecten waarin studenten en docenten samenwerken.