Verder op de ingeslagen weg

22 april 2020
Het kabinet heeft een groot deel van de maatregelen in de coronacrisis verlengd tot zeker 20 mei 2020. Waar het basisonderwijs en straks waarschijnlijk ook voortgezet onderwijs na de meivakantie weer beperkt open kunnen, blijven alle richtlijnen voor mbo, hbo en universiteiten volop van kracht. Dit betekent dat het Friesland College met volle inzet door zal gaan in de richting die in de afgelopen weken is ingezet.

We hebben snel online onderwijs en werken ontwikkeld. Dat blijven we verbeteren, met alle ervaring die we nu opdoen. Een groot onderzoek onder onze studenten en medewerkers heeft uitgewezen dat we zeker op de goede weg zijn. Met de informatie en de tips die dit onderzoek heeft opgeleverd, kunnen we volgende stappen maken in het ontwikkelen van online onderwijs voor alle studenten.

Verder zullen we er - in lijn met landelijke afspraken van de MBO Raad met het ministerie van onderwijs - hard aan werken om studenten in het examenjaar te begeleiden naar een volwaardig diploma. Dit betekent: enige ruimte voor examens ín FC-gebouwen, waar dat echt niet anders kan. Ook is er wat ruimte voor studenten in moeilijke omstandigheden, die enige extra voorzieningen nodig hebben om voortgang te boeken.

Vanzelfsprekend bereiden we ons voor op maatregelen om de school weer beperkt open te stellen, met oog voor het ‘nieuwe normaal’ van 1,5 meter afstand. Als er straks meer mogelijk wordt, zijn we daarop voorbereid. Maar voorlopig zijn we dus ook zeker hard bezig om beter te worden in wat we nú doen. Nogmaals: daarin zijn we met z’n allen op de goede weg. Zo komen we samen door deze crisis.