Veel inspiratie in opening mbo-jaar Friesland College

30 augustus 2018
​In een duurzame wereld is innovatief en inspirerend mbo enorm belangrijk. 'De beste investering voor de toekomst is onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs', stelde Diederik Samsom bij de opening van het mbo-jaar op het Friesland College. Kees Klomp viel hem bij met een warm pleidooi voor een 'betekeniseconomie', waarin het niet draait om geld of status maar om ieders bijdrage aan die betere wereld.

Oud-politicus Diederik Samsom, nu landelijk voorman op het gebied van energie, en Kees Klomp, die naam maakt met zijn visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn opgetogen over het tempo waarin de aandacht voor duurzaamheid zich nu ontwikkelt. Zo'n tien jaar geleden werd het onderwerp weinig serieus genomen. Maar de stemming is omgeslagen. En dat is hard nodig.

Klomp en Samsom ondersteunen dan ook van harte de inzet van het Friesland College om de zeventien Global Goals, waarin de Verenigde Naties hebben vastgelegd hoe wij de wereld samen beter kunnen maken, te gebruiken als inspiratie voor een nieuw koersplan. Innovatieve vakmensen hebben immers de sleutel in handen. En die mensen worden opgeleid in het mbo.

Koersplan

'Wie zijn wij? Wat kunnen wij samen betekenen voor onze omgeving?' Dit zijn belangrijke vragen bij het bepalen van zo'n koers, stelde bestuursvoorzitter Carlo Segers. In het Friesland College speelt die gedachte al een rol in het aanpassen van de organisatie, waarin teams meer ruimte krijgen om snel te kunnen reageren in een steeds veranderende wereld. Zo'n organisatie steunt op collectief gedragen waarden: 'Ik reken op jou en jij kunt ook op mij rekenen…'

Die houding past goed bij wereldwijd gedragen waarden, zoals ze zijn vastgelegd in de Global Goals. Segers: 'Het draait om verantwoordelijkheid geven en nemen. We doen al veel. In ons onderwijs willen we elke dag prikkelen, stimuleren en motiveren om onze studenten tot wereldburgers te maken. Maar: hoe kunnen we meer bijdragen?' Die vraag staat centraal in de weg naar een nieuw koersplan.

Zelfbewust

Het belang van het mbo wordt steeds meer onderkend. Frank van Hout zag het maandag als FC-bestuurder al bij de eerste nationale opening van het mbo-jaar, in Tilburg. 'Het zelfbewustzijn spatte er.' Terecht, aldus Samsom: 'In alle verandering is inspirerend mbo van levensbelang. Dit is hét moment om die rol te claimen.' De komende generatie moet immers in staat zijn om slimme oplossingen te bedenken voor problemen die er nu nog niet zijn.

En het gaat hard. In de energiesector, bijvoorbeeld. En na 2030 rijdt in Nederland volgens Samsom nauwelijks nog een auto op benzine. 'Ik ben zelden zo optimistisch geweest. En als je dan kijkt naar de arbeidsmarkt: in zo'n duurzame economie hebben we iedereen nodig.'

Betekeniseconomie

De stemming is om, ziet ook Klomp. Zo verkoos een breed publiek onlangs Tony's Chocolonely, Tesla en Dopper tot meest inspirerende merken, vanwege hun duurzaamheid. Shell en Coca Cola hebben de wind tegen. Shell heeft zelfs moeite om jong personeel aan te trekken. Het werd tijd, aldus Klomp: 'Het is van de pot gerukt dat dat we de markt, geld verdienen en prestige zo dominant hebben gemaakt dat de maatschappij en moeder aarde er aan onderdoor gaan.'

Dat besef duikt nu breed op. Zingeving wordt belangrijk. 'Wat kan mijn bijdrage zijn? Dat is geen kwestie van een hoger doel, maar hoger doen. Het gaat om de actie.'

Die uitdaging werd tijdens de opening van het studiejaar meteen opgepakt in een reeks workshops, met professionals uit het Friesland College en van partners. Bedrijven als Van Wijnen Noord, de gemeente, ZuidOostZorg, LF2018 en andere instellingen waarmee het Friesland College samenwerkt, hebben immers ook oog voor duurzaamheid. Het leidde tot inspirerende gesprekken.