Update coronamaatregelen: scholen dicht

19 december 2021

In de laatste week voor de kerstvakantie zijn de gebouwen van het Friesland College slechts zeer beperkt open voor medewerkers en studenten. Het kabinet kondigde zaterdagavond aan dat al het onderwijs vanaf maandag - op enkele uitzonderingen na - dicht moet tot en met 9 januari 2022. Dat is de laatste dag van de kerstvakantie. Hoop is dat de scholen hierna weer open kunnen, maar de minister van onderwijs heeft het mbo gevraagd om toch weer online onderwijs voor te bereiden.

Met deze ingrijpende maatregelen wil het kabinet een gevreesde golf aan nieuwe besmettingen door de omikron-variant vertragen en afvlakken, om te voorkomen dat de zorg nog veel zwaarder wordt belast. Op 3 januari 2022 bekijkt het kabinet hoe Nederland er dan voorstaat en neemt een besluit over wat in het onderwijs nodig is vanaf maandag 10 januari. Alle andere maatregelen gelden tot en met een nieuwe persconferentie op vrijdag 14 januari.  

Komende week

In de komende week tot de kerstvakantie zijn de scholen in principe dicht. Wel hebben we enige ruimte om geplande tentamens en examens door te laten gaan. VAVO-studenten gelden als examenleerlingen en kunnen voor hun lessen naar school.

Volgens de landelijke afspraken mogen ook praktijklessen in school doorgaan. Of dat ook mogelijk is met allerlei maatregelen die voor FC-medewerkers heel beperkend kunnen zijn, waaronder minder kinderopvang, is aan ieder onderwijsteam om te beslissen. Dit geldt ook voor online lessen. Wat kan en wat gaat echt niet lukken, komende week? Dat horen studenten zo snel mogelijk van hun coach en docenten. 

Studenten die thuis geen of weinig gelegenheid hebben om te leren, kunnen in de komende week op school terecht voor een ruimte en begeleiding. De plekken die we hiervoor eerder in Leeuwarden en Heerenveen hebben ingericht, zijn overdag beschikbaar. Studenten die hiervan gebruik willen maken, kunnen hierover overleggen met hun coach.

Lockdown

Voor alle studenten die nu stage lopen, gelden vanzelfsprekend de regels van de sector. Wie door kan gaan, gaat door. Wat de FC-gebouwen betreft is het helder: op maandag 20 december is er nog gelegenheid om - met oog voor alle richtlijnen voor ieders veiligheid – tussen 10 en 14 uur spullen op te halen die écht nodig zijn.

Hierna gaat het Friesland College in een lockdown die we kennen van eerder in dit jaar en die we allemaal graag achter ons hadden gelaten. Dat is zuur, na zo’n jaar en met de feestdagen in ’t zicht. We zouden het graag anders zien. Maar we hebben eveneens ervaren dat we er met elkaar in lastige omstandigheden het beste van kunnen maken. Dan is contact belangrijk, tussen docent en student én met elkaar. Dan staan we er samen voor.

Directie en bestuur Friesland College