Twee piepjonge Bazen van Morgen als directeur FC-Extra

23 januari 2020
Heel even had het Friesland College donderdag twee piepjonge directeuren. Als Bazen van Morgen namen Chantal (11) en Aryam (13) de plek in van Zahra Mousazadeh, directeur van FC Extra. Met plezier schoven de leerlingen van basisschool Eestroom in Leeuwarden onder meer aan bij lessen Nederlands, voor volwassen inburgeraars. En, hoe krijg je zo’n taal vlot onder de knie? ‘Laat je kinderen snel de taal leren’, doceerde Aryam. ‘En praat thuis dan alleen Nederlands.’

In Baas voor Morgen staan directeuren, CEO’s en politici voor een dag hun baan af aan leerlingen uit het vmbo of basisonderwijs in zogeheten kwetsbare wijken. Inzet is: kinderen zelfvertrouwen, een stoot energie en zeker ook een bredere horizon geven. Zo konden in Friesland 37 leerlingen door dit programma van organisatie jINC nu op avontuur bij 23 bedrijven en instellingen, waaronder het MCL, SC Cambuur en de vliegbasis.

Ook burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden stond zijn plek af aan twee kinderen. ‘Jullie zullen zien’, stelde hij bij de gezamenlijke start in het Natuurmuseum Fryslân, ‘dat de baas zijn ook betekent dat je altijd moet samenwerken met anderen. Je bent nooit alleen de baas’. En eigenlijk was dat ook een boodschap die Zahra Mousazadeh op het Friesland College haar twee jonge plaatsvervangers bij FC Extra graag mee wilde geven. Je doet het samen…

Aan de slag
Natuurlijk kregen de meisjes een uitgebreide rondleiding door praktijklokalen, waar ze konden smullen van verse koeken of even kennismaken met een aanstaande stewardess in het ‘vliegtuig’ van de opleiding voor de luchtvaart. Maar Chantal en Aryam gingen ook met diverse docenten - als collega’s - zelf aan de slag in workshops voor inburgering, waar zij onder meer spraken met volwassenen die de taal moeten oefenen.

Voor Aryam is dat nog dichtbij, want zij kwam twee jaar geleden met haar moeder en broertje vanuit Eritrea naar Nederland. Inmiddels spreekt het meisje de taal hartstikke goed en is zij het Tigrinya zelfs wat verleerd. Ze spreekt vrijwel uitsluitend Nederlands met haar moeder, die zelf de taal leert op het Friesland College. Dat werkt goed, voor beiden. Aryam ging dan ook met plezier in gesprek met studenten, die wat vragen hadden voorbereid.

‘Techniek is leuk!’
Bij Chantal was dat niet anders. Zij wil immers juf worden en hielp dan ook graag een handje in de groep van Carla van der Leij, die juist in een klas bezig was met werkwoorden en de opbouw van zinnen. Voor haar is de taal geen probleem. Haar ouders komen uit Curaçao, maar ze is geboren en getogen in Nederland.  

Later wil Chantal les gaan geven op een middelbare school. Waarin? ‘Techniek is leuk!’ Dan is het spannend om te kijken in de werkplaatsen, waar zij - als Baas van Morgen – vriendelijk maar beslist de boot afhield toen een docent probeerde bij haar wat meer loon en minder uren te regelen. ‘Wie moet er dan werken?’

Zahra Mousazadeh stond er bij te genieten. En ja, voor Aryam en Chantal is de horizon weer een stuk breder, na een voorzichtige stap in deze toch wel hele grote wereld. Een wereld waar ze weer een stukje nieuwsgieriger naar zijn geworden…