Training voor zorgmedewerkers

9 april 2020
Instellingen voor ouderenzorg zijn hard bezig met het inrichten van aparte afdelingen voor patiënten met corona. Dit vraagt om extra training van medewerkers. Ook oud-professionals die tijdelijk terug willen keren in de zorg, hebben bijscholing nodig. In Friesland trekken mbo en hbo samen op om hiervoor te zorgen.

De coronacrisis drukt zwaar op de zorg. Ook de zorginstellingen en ziekenhuizen in Friesland komen gauw krap in de mensen te zitten, als het aantal patiënten snel toeneemt. Zij vragen om personele hulp, ook van mensen waarvan opleiding en ervaring niet meer actueel zijn. Nu de ouderenzorg speciale voorzieningen treft voor coronapatiënten, moeten ook hier medewerkers snel worden voorbereid op heel andere omstandigheden.

Opfrissen
Zo startten woensdag twaalf medewerkers van Alliade met een training in onder meer injecteren, katheteriseren en het toedienen van zuurstof. Het Friesland College, ROC Friese Poort en NHL Stenden Hogeschool zorgen samen voor deze workshops. FC-docent Adriaan Stork stond gisteren en vandaag dan ook voor een klein ‘klasje’ op de campus van Friese Poort in Drachten.

De cursisten van Alliade waren verdeeld in groepjes van drie, om te kunnen werken volgens de regels van het RIVM. Voldoende afstand, dus… Dat ging prima, merkte de FC-docent: ‘De training was bedoeld voor professionals die bij Alliade al een tijdje niet meer in deze vorm van zorg hebben gewerkt en de klinische vaardigheden wat moesten opfrissen.’ Nu hebben ze weer voldoende basis om in de praktijk hun kennis verder uit te bouwen.  

De komende tijd verwachten de scholen meer workshops te gaan geven. Hiernaast zijn medewerkers van het Friesland College inmiddels ook zelf actief in de zorg, om instellingen bij te staan in werk waar de bezetting krap is of dreigt te worden.