Tour d’LLO: Samen staan we sterk

15 december 2022

Leven lang ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor werkenden en werkzoekenden, maar óók voor bedrijven, de regio en ROC’s. Wat is er dan nodig? Hoe kunnen alle verschillende instanties elkáár vinden en aanvullen? Daar ging het dinsdag om tijdens Tour d’LLO in het FlexCafé van het Friesland College. Een middag die in het teken stond van kennis uitwisselen én verbinding.

Tour d’LLO is een landelijk initiatief van Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen. Tijdens deze tour gaan zij langs de provincies om het gesprek op gang te brengen tussen ROC’s, het bedrijfsleven en sociale voorzieningen/gemeentes. Het doel? Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in het mbo een stap verder brengen. LLO is ook belangrijk in de plannen voor het nieuwe ROC, Firda, waarin het Friesland College en ROC Friese Poort hun krachten bundelen.

Aan tafel!

De middag, die door Friesland College en Friese Poort gezamenlijk is georganiseerd, begon met een film over dilemma’s rond het onderwerp ‘Hoe verzorg ik maatwerk voor werkenden en werkzoekenden?’ Deze film was het startpunt voor de gesprekken die volgden.

In een setting van een talkshow gingen de tafelgasten onder leiding van Marco Mazereeuw – practor LLO op het Friesland College - en Claudia Beemster - projectleider Kennispunt LLO - in gesprek. De gesprekken gingen over welke rollen het onderwijs in de regio kan vervullen, over andere manieren om leren en ontwikkelen te stimuleren voor werkenden, werkzoekenden en zij-instromers. Voor iedereen eigenlijk, zo bleek.

Vanuit verschillende perspectieven werd het gesprek aangegaan. Eerst was het de beurt aan de sociale partners. Zo waren vertegenwoordigers van het UWV, gemeente Leeuwarden, Fryslân Werkt en Fries Sociaal Planbureau aanwezig. Over hetzelfde onderwerp ging óók het bedrijfsleven in gesprek. Hier kwamen onder meer afgevaardigden van JC-electronics, Bowinn, CJIB, Libereaux, Kwadrant en Stertil in gesprek. In alle sessies waren collega’s van het Friesland College, ROC Friese Poort en Aeres betrokken om te praten over hóe mensen verleid kunnen worden tot ontwikkeling. 

Samenwerken met lef

Er werd van alles verkend: de grote personeelstekorten, verandering door automatisering, de behoeftes van grote bedrijven en het klein MKB en het belang van continu samenwerken. Vooral dat de partijen elkaar nodig hebben, werd duidelijk. Zo zijn bedrijven goed in innovatie en technologie. Onderwijsinstellingen en sociale partners in mensen in ontwikkeling brengen.  

Wat in ieder geval duidelijk was, is dat er durf nodig is om het samen aan te pakken omdat dat veelal betekent dat we zelf ook in ontwikkeling komen. Volgens de tafelgasten is die intensieve samenwerking en ontwikkeling nodig om innovatie en maatwerk - ook later - te kunnen realiseren. Ook werd duidelijk dat Leven Lang Ontwikkelen niet iets is van alleen volwassenen maar dat ook studenten en zelfs leerlingen in het basisonderwijs kunnen leren wat het is om je eigen ontwikkeling op te pakken. Op verschillende plekken wordt de nodige durf om zelf in ontwikkeling te komen al getoond en voor de tafelgasten was het duidelijk dat dat versterkt kan worden. Dat zij hier gezamenlijk zaten deze middag laat in ieder geval zien dat zij beschikken over lef.

Bekijk hier de foto's