Tien jaar bouwen aan jeugdzorg ín Friesland College helder in kaart

10 juni 2021

Succesverhalen zijn zeldzaam in de jeugdzorg. Wachttijden lopen volgens de laatste berichten op tot gemiddeld tien maanden en vele miljoenen - of liever: miljarden - zijn landelijk nodig om de ergste knelpunten op te lossen. De impact is enorm, als kinderen en jongeren onvoldoende kunnen rekenen op de juiste steun om uit te groeien tot evenwichtige en gezonde volwassenen. Om over het effect van acute problemen nog maar te zwijgen…

Het kan ook anders! Het Friesland College heeft inmiddels tien jaar ervaring met School Als Werkplaats, waarin hulpverleners van een tiental instellingen voor jeugdzorg ín de school werken en al heel vroegtijdig kunnen handelen. Niet achter een ‘loket’ en op afspraak, maar in de klas en bij het koffieapparaat om studenten tijdig het juiste zetje te geven óf hier een steviger vervolg aan te geven als dat nodig is.

‘Ik durf wel te stellen’, zegt bestuursvoorzitter Carlo Segers van het Friesland College, ‘dat SAW in tien jaar is uitgegroeid tot een succesverhaal in de jeugdzorg’. Deze aanpak wordt inmiddels ook gebruikt in Rotterdam (Albeda: Klas Als Werkplaats), Zwolle (Deltion College: Deltion Jongeren Team) en Groningen (Noorderpoort en drie andere mbo-instellingen: Klas Als Wijk).

Snel en effectief
Door snelle en effectieve hulp zijn grotere problemen vaak te voorkomen. Heel logisch, natuurlijk. Maar ondanks dat besef lukt het in de ‘reguliere’ jeugdzorg vaak niet om vlot hulp te bieden en lopen volgens recente onderzoeken problemen hoog op, nu jongeren lang op een wachtlijst staan.

Met de partners in de jeugdzorg heeft het Friesland College in de loop der jaren een waardevol systeem opgebouwd, dat nu in een gedeelde ervaring met partners in het Nederlandse mbo verder wordt uitgebouwd. Het effect is te zien. Merel van Dorp heeft dat allemaal krachtig in kaart gebracht in een overzichtsverhaal, dat mooi laat zien hoe SAW er na tien jaar samen bouwen voorstaat.

Waarom werkt dit? Wat zijn de voordelen? Hoe gaan we verder? Het verhaal toont in ieder geval aan dát we verder moeten. Iedere student verdient immers dat juiste zetje om verder te komen.

Lees hier het achterliggende verhaal over SAW