Talent krijgt de ruimte in Masterclass CTO en CIOS | Friesland College

Talent krijgt de ruimte in Masterclass CTO en CIOS

Geplaatst op 14 september 2015

In de sport is talent belangrijk. Niet alleen in het veld of op de baan, maar ook in de begeleiding heb je talent nodig om 'top' te worden. Daarom slaan het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) Heerenveen en het CIOS, onderdeel van het Friesland College, de handen ineen om talentvolle jongeren een uitdagende opleiding te bieden.

Excellentieprogramma en masterclasses
Op dinsdag 15 september startte in Sportstad  Heerenveen een groep van zestien jongeren met een excellentieprogramma en masterclasses, waarin onder meer toptrainers uit diverse sporten een grote rol spelen. De studenten zijn voorgedragen door hun begeleiders op school en vervolgens beoordeeld op hun prestaties, ambities en potentie om uit te groeien tot een topper.

Zeven derdejaars CIOS-studenten volgen zo'n programma bovenop hun reguliere studie. Opzet is dat dit aantal volgend studiejaar groeit, maar de selectie blijft. Hiernaast gaan negen studenten die hun diploma al hebben vanaf volgende week een jaar verder in een masterclass, waarin zij onder meer stage lopen bij toppers in hun vak en een afsluitend 'masterpiece' maken.

Breed lesaanbod
Ook een bondsdiploma ligt binnen bereik. Door de samenwerking met het CTO en het CIOS is er een breed lesaanbod met coaches uit allerlei sporten, fysiotherapeuten, sportartsen, mental coaches,  voedingsdeskundigen en andere specialisten. Praktijk en theorie komen hier bijeen.

Het programma is in opbouw, maar uit het werkveld hebben toppers als Frank Bosma (talentcoach KNZB), Tjalling van den Berg (ECO-coach), Gerben Wiersma (bondscoach turnen dames), Daniel Knibbeler (bondscoach turnen heren) en Peter Kolder (trainer schaatsploeg Correndon) hun medewerking toegezegd.

Leven lang sporten
Maar het veld van de sport is breder, dus zijn ook mensen als Bart Couman (dopingautoriteit) en Jean Driessen (sportarts) aangetrokken. Bij Sportstad en CTO zit veel kennis van management in de sport en vanzelfsprekend heeft het CIOS ook veel deskundigheid in te brengen.

In workshops en bijeenkomsten trekken de groepen samen op. Zo geeft Jeroen van der Lee (bewegingswetenschapper en oud-schaatstrainer bij Jong Oranje) op maandag 21 september een eerste workshop over LTAD (Long Term Athlete Development), dat mikt op het ontwikkelen van talent en een leven lang sporten.

Behoefte en uitdaging
Met deze programma's wil het CTO ervoor zorgen dat veelbelovende jongeren zich ontwikkelen tot talentvolle trainers, waaraan grote behoefte is. Voor het CIOS is het een manier om studenten die meer aankunnen extra uitdaging te bieden.

Het programma van CTO en CIOS is onderdeel van een breder excellentieplan, waarmee het Friesland College in allerlei opleidingen en op diverse terreinen jong talent meer kansen gaat bieden. Het ministerie van onderwijs steunt het excellentieprogramma vier jaar lang met een jaarlijkse subsidie van 500.000, -.