Studenten Flex Entree planten 55.000 bollen

12 november 2019
​Studenten van mbo Flex Entree (FC Extra) in Buitenpost werkten onlangs nauw samen met de lokale gemeenschap in Buitenpost. Tussen 26 oktober en 2 november plantten zij tezamen niet minder dan 55.000 biologische bijvriendelijke bollen in Buitenpost en Kollum. De Global Goals - en in het bijzonder duurzaamheid - indachtig droegen de studenten van het Friesland College hier op deze manier duchtig hun steentje aan bij.

Bijen en andere insecten leveren een hele grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van onze voedingsgewassen. Mens en dier kunnen dus niet zonder ze! In Buitenpost en Kollum ontstond daarom het initiatief ‘Bloeiende Bollen voor Bijen en Burgers’. 

Lessen en actie
Het doel van dit Bollenproject was om 55.000 biologische bijvriendelijke bollen te planten in Buitenpost en Kollum. Studenten en leerlingen van het Friesland College, Nordwin College en verschillende basisscholen volgden in de aanloop van dit project verschillende lessen over dit onderwerp. Ze sloten het project af met deze grote bollen-plant-actie.

Het bollenproject is een Mienskipsinitiatief van De Stichting Wrâldfrucht, bedrijven, verenigingen en scholen uit Buitenpost en Kollum. Het Iepen Mienskipsfuns, Gemeente Achtkarspelen en Gemeente Noardeast-Fryslân steunen het project.