Studenten D'Drive lopen warm voor politiek | Friesland College

Studenten D'Drive lopen warm voor politiek

Geplaatst op 9 maart 2015

‘Stemmeniszogedaan’ op provinciehuis
Zo’n 150 studenten van Friesland College-onderdeel D’Drive gingen op vrijdag 6 maart in de politiek. Zij beleefden een politieke dag op het provinciehuis in Leeuwarden. De dag - met als thema: ‘Stemmeniszogedaan’ - is in samenwerking met de provincie georganiseerd in het kader van L&B (loopbaan en Burgerschap).

Rol als burger
Bij L&B staat centraal dat mbo-studenten niet alleen opgeleid worden voor een beroep, maar ook tot burgers in de rol die zij in de maatschappij en politiek kunnen spelen. Waarbij politiek voor jongeren vaak een ‘ver van mijn bed show’ is. Met de politieke dag brengen provincie en school de (provinciale) politiek dichter bij de mbo-studenten. Zij hopen dat de studenten gebruik gaan maken van hun stemrecht, in eerste instantie bij de Provinciale Statenverkiezingen 18 maart a.s. 

Belevingswereld
De politieke dag werd geopend door Commissaris van de Koning John Jorritsma. Daarna namen de D’Drive-studenten deel aan een politiek café, waarbij Statenleden van diverse politieke geledingen acte de présence gaven. In hoog tempo passeerden diverse onderwerpen de revue die dicht bij de belevingswereld van de studenten liggen. Zoals Leeuwarden (ook als Culturele Hoofdstad), studentenvoorzieningen, natuur versus economie, et cetera. Maar ook: welke zaken zouden volgens jongeren besproken moeten worden in de Provinciale Staten? Welke thema’s achten zij van belang?

Invloed
Hiernaast vond een tweetal workshops plaats die met politiek in het algemeen te maken hadden. Ook namen de studenten een kijkje in  indrukwekkende Statenzaal. Voor de D’Drivers was het een niet alledaagse schooldag waarop zij uitgebreid kennismaakten met een wereld waar zij zelf  invloed op uit kunnen oefenen.

‘Stemmeniszogedaan’ is een samenwerking tussen D’Drive, acht studenten van de Thorbecke Academie, twee studenten van NHL Hogeschool en leerbedrijf LIS.