Studenten aan de slag met vitaliteit op Maeykehiem

8 oktober 2021

Studenten van vijf opleidingen van het Friesland College, ROC Friese Poort en NHL Stenden gaan het komend jaar aan de slag met een uniek project op het gebied van vitaliteit. Met docenten en medewerkers van Maeykehiem in Sint Nicolaasga gaan zij met allerlei acties werken aan actuele gezondheidsvraagstukken bij de zorgorganisatie.

In de kick-off bijeenkomst op 14 september maakten de studenten al uitgebreid kennis met het thema vitaliteit. Hier werd de opdracht gegeven om op de stageplek allerlei vraagstukken over dit thema te verzamelen. We denken dan al gauw aan gezond eten en voldoende beweging, maar vitaliteit is veel meer dan dat! Tijdens de aftrap werd de studenten door onder meer een cliënt van Maeykehiem en een orthopedagoog verteld dat de gebieden 'mentaal welbevinden', 'zingeving/kwaliteit van leven' en 'sociale gezondheid' net zo belangrijk zijn en dat er voldoende aandacht moet zijn voor de balans tussen deze gebieden.

Afgelopen week, op dinsdag 5 oktober, kwamen de studenten weer bijeen om de geïnventariseerde vraagstukken te delen. Bestuurder Trijn van der Meulen en de projectleiders vitaliteit waren hier vanuit Maeykehiem bij aanwezig. Zij werden positief verrast door de hoeveelheid en creativiteit aan onderwerpen.

Allerlei thema’s
Vraagstukken waren gericht op diverse thema’s als een effectievere samenwerking creëren tussen woongroepen om gezonde voedingsmenu's voor cliënten samen te stellen, cliënten op het terrein van de organisatie uitdagen om in beweging te komen (door bv. een sporttoestel te plaatsen) en in de dagbesteding voor cliënten workshops organiseren die zich richten op een leuke manier bezig zijn met een vitale leefstijl. Naast vraagstukken voor cliënten werd er ook gedacht aan vitaliteit voor medewerkers en werden er inspirerende ideeën uitgewisseld

Studenten hebben binnen de projectgroep een project gekozen, waarvoor ze zich het komend half jaar gaan inzetten. Dit start met het bedenken van ideeën om van een huidige situatie naar een gewenste situatie te komen.

Doelstelling van het project is om samen te werken en leren, vitaliteit op een duurzame wijze te integreren op de woongroepen en verder in de organisatie. Voor studenten biedt dit project mooie kansen om zich te ontwikkelen binnen een projectgroep, waarin samenwerken met een mix van studenten van verschillende opleidingen een leerzame factor zal zijn.