Steun ministerie voor Media-Innovatie Campus in Leeuwarden

1 juli 2020
Het ministerie van onderwijs steunt de ontwikkeling van een Media-Innovatie Campus in Leeuwarden met een bijdrage van 1,4 miljoen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO. De campus richt zich op het opleiden van professionals voor de bedrijven in de snel veranderende creatieve sector van media en ICT in Friesland. Minister Arie Slob heeft de financiële steun maandag toegezegd.

In deze campus gaan bedrijven en studenten samen werken aan innovaties in de creatieve industrie. Het gaat niet alleen om mediavaardigheden met alle nieuwe technieken, maar ook om aanpalende gebieden als cybersecurity en mediawijsheid. Dit project is bij het RIF ingediend door het Friesland College, in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool en NDC mediagroep, het grootste regionale mediabedrijf in Noord-Nederland.

Doel van het RIF is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de eisen van een steeds veranderende arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met de modernste technieken en de nieuwste manieren van werken in de praktijk.  

Meer dan twintig partners

Meer dan twintig bedrijven in de creatieve sector in Friesland, gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn als partner aan de samenwerking verbonden. De campus vestigt zich op het terrein van NDC mediagroep in Leeuwarden. In opdracht van eigenaar FB Oranjewoud worden plannen ontwikkeld om het gebied waar NDC mediagroep in Leeuwarden is gevestigd op termijn te ontwikkelen tot een campus, passend binnen de stedenbouwkundige visie van de gemeente Leeuwarden ‘Spoorzone 2020-2050’. 

De Media-Innovatie Campus Leeuwarden is een innovatieve maakomgeving die aansluit bij de snelle ontwikkelingen in de sector. Een omgeving waarin regionale media, creatieve bedrijven en kennisinstellingen elkaar stimuleren door middel van kennisuitwisseling, onderwijs- en productontwikkeling. 

Uitdagingen

In werkplaatsen gaan studenten en bedrijven samen aan de slag met uitdagingen op het gebied van media en ICT. Dan gaat het onder meer om opleidingen als mediavormgever, ICT-netwerkbeheerders, AV-specialist en content creator. Komend studiejaar starten drie van deze werkplaatsen. Docenten en praktijkbegeleiders van bedrijven trekken hierin samen op. Zo werken docenten steeds met de nieuwste technieken en kunnen begeleiders uit de praktijk didactische en pedagogische vaardigheden ontwikkelen.

Het Friesland College en NHL Stenden Hogeschool ontwikkelen, samen met de bedrijven, twee Associate Degree’s: Online Content Creator en Creative Media Professional. Hiermee wordt de lijn naar het hbo versterkt. De campus gaat bovendien fungeren als gezamenlijke omgeving - online en fysiek - waar onderwijs en bedrijven elkaar ontmoeten. Dat gebeurt onder meer met praktijkopdrachten, workshops, symposia, masterclasses en hackatons. 

Ambities

’In een wereld die zo snel en continue verandert, is het heel belangrijk om samen op te trekken’, stelt directeur Sicco Piekeboer van D’Drive, de school voor de creatieve industrie van het Friesland College. ‘Zo blijf je in de voorhoede bij ontwikkelingen en kun je elkaar voortdurend inspireren. Met deze samenwerking in zo’n speciale omgeving als deze campus is er een mooie toekomst voor onze studenten, medewerkers en ons onderwijs in de regio!’

Voor de Media-Innovatie Campus is de ambitie uitgesproken om voor de creatieve economie een centrum te ontwikkelen, dat op termijn een nationale en internationale uitstraling krijgt. Voor de stad en de regio is het een logisch vervolg op het project Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa, waarin de ontwikkeling tot een centrum voor de creatieve economie als een speerpunt gold.