Schot in ontwerp studenten voor Circulair Ambachtscentrum

10 maart 2022

Veel glas is een optie. Dan kan iedereen zien wat er binnen gebeurt met alle ingebrachte spullen. Of liever strak, met een duurzame dakbedekking van leem om het Circulair Ambachtscentrum perfect in de groene omgeving van Ecopark De Wierde in Haskerveen te laten passen? Combineer de ideeën, was het advies van wethouder Jaap van Veen voor bouwstudenten van het Friesland College.

Met de bouw van een Circulair Ambachtscentrum wil de gemeente Heerenveen met Omrin een volgende stap zetten naar een circulaire economie, waarin afval vooral grondstof is. Dat centrum moet verrijzen bij De Wierde, met voorzieningen als een sorteerbalie, demontagehal, lokalen, kringloopwinkel en meer. Studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw maken een eerste creatief ontwerp, in het kader van de landelijke SmartCirculair Ontwerp Challenge.

Veelbelovende schetsen

Wethouder Jaap van Veen kwam woensdag in het bouwkundelokaal in Leeuwarden kijken hoe ’t staat met de plannen. Die zitten nog in de fase van verkennen en eerste schetsen, maar zijn zeker veelbelovend. Duurzame bouwmaterialen zijn verkend en ook naar installaties als een eco-vat en windturbines is bekeken. ‘Dat kunnen we dan ter plekke allemaal in het gebouw laten zien’, stelde studente Hester Bos.

Het gebouw is een groepsproject, waarin ieder een taak heeft. Dat leverde verschillende plannen op. Zo koos Stijn Cuperus in zijn ontwerp voor een laag gebouw, met een lemen dakbedekking waardoor het gebouw wegvalt in de omgeving. Mooi, reageerde de wethouder. Daniëlle Bijlsma maakte een 3D-schets met veel glas, ook in het dak. ‘Dat maakt zo’n gebouw licht. En open, om alle activiteit binnen in ’t zicht te houden.’ Filip Janjic liet in een moodboard op papier zien hoe veel groen kan werken.

Interessante plannen, aldus Van Veen. Bundel de beste ideeën en maak er wat moois van. Want Heerenveen heeft de ambitie om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van een circulaire economie, in nauwe samenspraak met Omrin. ‘Dat vraagt om creatief denken, om een frisse blik.’ Terecht, reageerde docent Jan Witteveen ‘Bij deze studenten mag de lat best hoog.’ En het moet vlot, allemaal. Eind mei moet het plan klaar zijn. Want deadlines, die horen bij de bouw.