Scholingsalliantie Noord en vijf noordelijke ROC’s slaan handen ineen

15 februari 2021

Scholingsalliantie Noord en vijf noordelijke ROC’s slaan de handen ineen voor bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden. ROC Friese Poort en het Friesland College zorgen samen voor zo’n dertig trajecten in het kader van ‘NL Leert Door’.

De arbeidsmarkt is volop in beweging. De coronacrisis betekent bovendien dat om- en bijscholing nodig is om een deel van de werkenden aan het werk te houden en werkzoekenden meer kans te bieden op een baan. Onder de vlag van Scholingsalliantie Noord - waarin overheden, organisaties van werkgevers en werknemers, brancheorganisatie en onderwijs samenwerken – bieden de ROC’s nu samen meer dan 40 opleidingstrajecten met erkend mbo-certificaat aan voor 750 deelnemers.

Breed aanbod
Met de toekenning van de landelijke ‘NL Leert Door’-subsidie van 1 miljoen euro staat een gevarieerd, laagdrempelig (grotendeels) online opleidingsaanbod klaar. De vijf noordelijke ROC’s - Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college, Friesland College en ROC Friese Poort – hebben samen afgestemd wat zij aanbieden. Dit resulteert in een breed aanbod aan relatief korte trajecten, variërend van zorg tot techniek en van talen tot fitness. Dit alles is te vinden op www.scholingsalliantie.nl.

Vanuit Scholingsalliantie Noord zijn VNO-NCW MKB Noord, FNV en CNV direct betrokken. Ook de provincies Drenthe, Groningen en Friesland steunen het initiatief. Ton Schroor, directeur van VNO-NCW MKB Noord, is er blij mee: ‘Uiteraard waren wij bereid mee te denken en op te treden als penvoerder voor deze aanvraag. We zijn blij dat deze subsidie is toegekend en dat ondernemers, andere werkgevers en hun medewerkers gebruik kunnen maken van deze praktische en relatief korte opleidingen. Bedrijven en hun personeel komen zo beter geschoold en beter voorbereid op de toekomst uit deze periode. Ik roep onze leden en nog niet aangesloten werkgevers dan ook op om gebruik te maken van de voordelige bijscholingen. Profiteer ervan!”

Kansen vergroten
De toekenning van de subsidie voor ‘NL Leert door’-subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid zorgt ervoor dat werkenden en werkzoekenden zeer voordelig gebruik kunnen maken van scholing.

Een mooie kans, vindt ook wethouder en voorzitter van de noordelijke arbeidsmarkttafel Carine Bloemhoff: ‘Deze scholingstrajecten dragen bij aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt en het weer verkrijgen van werk. Dat is belangrijk in deze tijd. De arbeidsmarkt is in beweging en verandert onder andere door technologische ontwikkelingen, digitalisering en robotisering. Ook levert de COVID-19 crisis een groot aantal uitdagingen op. Dit vraagt van zowel de beroepsbevolking als van bedrijven dat ze flexibel zijn.’

Voor werkenden en werkzoekenden
Carlo Segers, bestuursvoorzitter van het Friesland College, stelt namens het Friese mbo dat van volwassenen steeds meer flexibiliteit wordt gevraagd: ‘Beroepen veranderen zo snel, dat je niet meer toe kunt met een opleiding in het begin van je carrière. Je moet mee bewegen met alle veranderingen. Dat vraagt ook om samenwerken, als scholen én met het bedrijfsleven. Met NL Leert Door maken we hierin weer een mooie stap.’

Voor Scholingalliantie Noord en de noordelijke ROC’s sluit dit aanbod naadloos aan op een steeds grotere rol bij het om- en bijscholen van een beroepsbevolking die zich een leven lang ontwikkelt. Arwin Nimis, bestuursvoorzitter van het Drenthe College, legt namens de vijf mbo-instellingen uit: “Als ROC’s zijn we diep geworteld in de regio en hebben we onder andere door onze contacten met het bedrijfsleven en instellingen kennis van de regionale arbeidsmarkt. We richten ons allang niet meer alleen op het opleiden van jongeren.”

Het onderwijsaanbod is steeds meer gericht op werkenden en werkzoekenden. “Dan heb je het bijvoorbeeld over mensen die even aan de kant staan, of over professionals die een carrièreswitch willen of moeten maken. De coronacrisis maakt dat we die rol nog steviger moeten invullen. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Door samen op te trekken, kunnen we die rol voor de noordelijke arbeidsmarkt nog beter invullen.”