Samenwerking in mbo acteurs in Noord-Nederland

2 december 2019
Het Friesland College en Noorderpoort gaan samen werken aan behoud van een goede opleiding voor mbo-acteurs in Noord-Nederland. In het komend studiejaar gaan zij in nauw overleg zoeken naar een duurzame vorm, waarin de opleiding voor iedereen toegankelijk blijft en kwaliteit kan leveren bínnen de afspraken die de besturen van noordelijke mbo-instellingen onlangs maakten.

In september kwamen de bestuurders van het Friesland College, Noorderpoort (Groningen) en Deltion en Landstede in Zwolle tot een regionale afspraak waarin zij zelf zorgen voor een passend aanbod van opleidingen in de richting Artiest in Noord-Nederland. Zo kunnen zij garanderen dat goed onderwijs in het Noord-Nederland behouden blijft, nu een landelijk onderzoek van de minister van onderwijs leidde tot de opdracht om het aantal artiestenopleidingen te beperken.

Gefaseerd
Onderdeel van deze afspraken was dat de opleiding Acteur – één van de opleidingen in de richting Artiest – alleen nog bij het Friesland College gepositioneerd wordt en zich hier kan ontwikkelen ten behoeve van de hele regio Noord. Dit betekent concreet dat deze opleiding kan doorgroeien naar een maximum van 125 studenten. Dit past prima in de leslocatie Neushoorn in Leeuwarden. De opleiding van acteurs bij Noorderpoort zou dan vanaf het komend studiejaar geen nieuwe studenten meer aannemen in de opleiding voor acteurs.

Om eerst alle mogelijke effecten in de regio goed in kaart te brengen, is dit onderdeel van de afspraken nu gefaseerd om samen een opleiding neer te zetten die past bij Friesland én Groningen. Zo heeft de opleiding in Noorderpoort een focus op het gebied van theatermaken en -productie, waar het Friesland College meer is gericht op educatie.

Recht doen aan de regio
Het kost tijd om dit alles met elkaar te vervlechten. In een alliantie gaan de scholen samen werken aan een soepele transitie, die recht doet aan waar de regio behoefte aan heeft. Afspraak is dat Noorderpoort in het komend studiejaar eerst nog maximaal 25 studenten in Groningen laat beginnen aan de opleiding van acteurs en dat het Friesland College en Noorderpoort in een Noordelijke Alliantie intensief gaan samenwerken. Onderzoek moet dan uitwijzen hoe goed onderwijs in deze richting voor de toekomst is te garanderen.

De andere opleidingen
De acteursopleiding is één van de opleidingen in het dossier Artiest, waarvoor de opdracht tot beperken geldt. De opleiding tot muzikant blijft op alle huidige scholen (Friesland College, Deltion en Noorderpoort) staan, maar overal wordt de instroom vanaf het komend studiejaar wat krapper: van 110 in totaal nu naar 89 in 2023. Het Friesland College gaat stevig investeren in contacten met de regio. Vanaf komend studiejaar stopt het FC met de instroom in dans, dat bij Noorderpoort wordt geconcentreerd om zo - met voldoende volume aan studenten – kwaliteit te garanderen.