Resultaten onderzoek: Neushoorn veilige werk- en leeromgeving

9 maart 2021

Vrijwilligers, stagiaires en medewerkers beoordelen Neushoorn als een veilige werk- en leeromgeving. Zij herkennen zich niet in het beeld dat ruim twee maanden geleden werd geschetst in stadsblad Liwwadders, dat in een artikel sprak over een sfeer van seksuele intimidatie en misbruik van drugs en alcohol. Na een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek in opdracht van Neushoorn, Friesland College en gemeente Leeuwarden concludeert Hoffmann Bedrijfsrecherche dat er geen sprake is van aantoonbare misstanden als in dit artikel. Ook zijn de werkwijze én protocollen bij klachten op orde.

Onderzoekers van Hoffmann spraken met 34 (deels voormalige) vrijwilligers, stagiaires en medewerkers van Neushoorn en D’Drive, de betrokken school van het Friesland College. Hierin kwam naar voren dat velen geschokt waren door het beeld dat in het stadsblad van hun cultuur werd geschetst, dat niemand zich herkende in dit verhaal en velen juist spraken van een ‘hele positieve sfeer en openheid’, zoals de onderzoekers het omschrijven in hun eindrapport.

Deel van het onderzoek was dat Hoffmann tijdelijk een Meldmisstandenservice heeft opengesteld, om betrokkenen alle ruimte te geven zich te melden met informatie. Eveneens hebben de onderzoekers contact gehad met de schrijver van het artikel en hebben hem gevraagd aan zijn bron(nen) hun contactgegevens door te geven, om ook deze kant van het verhaal te horen. Hier is helaas geen gebruik van gemaakt. Op het meldpunt kwam één anoniem bericht binnen dat het verhaal in Liwwadders waar zou zijn, maar deze bron wilde niet meewerken aan het onderzoek.

Aandacht voor sociale veiligheid
In het onderzoek benoemden medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van zowel Neushoorn als D’Drive dat Neushoorn een veilige werk- en leeromgeving biedt. Vooral na de komst van de vorige directeur op Neushoorn is juist veel tijd en aandacht besteed aan sociale veiligheid en een prettig gevoel voor alle betrokkenen, hoorden de onderzoekers. Allen ervaren ook de mogelijkheid om eventueel ongewenst gedrag te melden, zonder beperkingen.

Wel herkende men soms verwijzingen naar onderwerpen in het artikel, maar hier werd van gezegd dat dit in Liwwadders (veel) zwaarder werd aangezet dan mensen zelf hadden waargenomen of ervaren.

Vaak kwam in de gesprekken naar voren dat - zoals de onderzoekers het samenvatten in hun rapport -veel van de verwijzingen ‘gekoppeld lijken te zijn aan enkele individuen, waarna het ook is uitvergroot of doorgetrokken naar de werkomgeving, waar dit ook privé gerelateerde zaken lijken te zijn.’ Daar waar directieleden inzicht hadden in de problemen tussen deze personen, zo stellen de onderzoekers, zijn met hen gesprekken gevoerd en zijn acties uitgezet.

Onderste steen is boven gekomen
Sicco Piekeboer, directeur D’Drive: “De uitkomst van dit onderzoek sluit helemaal aan bij hoe onze studenten en medewerkers het onderwijs in Neushoorn al jaren beleven. Wij waren dan ook verrast en herkenden absoluut niet het beeld dat in Liwwadders werd geschetst. Vanzelfsprekend is dit onderwerp in de afgelopen maanden geregeld besproken in de school, in groepen én binnen individuele coaching van studenten. Want de schok was groot. Ook hierin merkten wij dat studenten juist veel waardering hebben voor de sfeer in Neushoorn. Maar in zo’n zaak mag je geen risico’s nemen. Het is goed om door zo’n gedegen onderzoek heel zeker te weten dat Neushoorn een veilige en inspirerende plek is voor onze studenten.” 

Directeur Serge Hollander van Neushoorn: “De onderste steen moest in dit onderzoek boven komen. Naar mijn idee is dat ook gebeurd. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de conclusies, dankzij de kwaliteit van het rapport, de aanpak, uitvoering en de expertise, ervaring en doortastendheid van de onderzoekers. Ik herken de conclusies van dit onafhankelijk onderzoek. Neushoorn wil een veilige werk- en leeromgeving zijn voor onze vrijwilligers, medewerkers, studenten en stagiairs. Dat geldt nu, maar dat gold ook in de tijd van mijn voorgangster.”

“Het afgelopen jaar hebben we ten aanzien van bijvoorbeeld de inbeslagname van drugs ons protocol aangescherpt. We zullen als organisatie continu monitoren of bestaande protocollen nog voldoen of dat we ze verder kunnen verbeteren.  Onze belangrijkste les is dat we niet scherp genoeg kunnen zijn op omgangsafspraken. In Neushoorn is geen plek voor seksuele intimidatie, machtsspelletjes en drank- en drugsmisbruik.”