Reactie op Liwwadders

18 december 2020

Op de website van stadsblad Liwwadders is vandaag – op vrijdag 18 december 2020 – een artikel gepubliceerd over vermeende misstanden bij poppodium Neushoorn. Liwwadders spreekt met name over drugsmisbruik en seksuele misstanden, die vrijwilligers én stagiaires zouden treffen. Aan de hand van dit bericht heeft Gemeentebelangen inmiddels aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek.

D’Drive wordt in dit artikel genoemd, daar waar onze stagiaires stage lopen bij het poppodium. De organisatie van Neushoorn heeft in een reactie verklaard het geschetste beeld niet te herkennen maar zo’n onderzoek wel te steunen, vanuit de gedachte dat elk geval van ongewenst of onveilig gedrag er een te veel is. ‘Het is voor ons belangrijk dat alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires zich vrij voelen om klachten te uiten.’

De leiding van Neushoorn neemt deze zaak zeer serieus. Dit geldt ook voor alle betrokkenen bij D’Drive. Bij ons zijn, zoals we al hebben aangegeven op een vraag van Liwwadders, geen incidenten bekend in de richting die het stadsblad beschrijft.

Wij hebben veel en open contact met onze studenten. Uit alle gesprekken die docenten op locatie hebben met studenten, zijn signalen van onveiligheid bij ons niet bekend. In periodieke peilingen als de JOB-Monitor komen onze opleidingen op de locatie Neushoorn juist naar voren als veilig. Maar vanzelfsprekend ziet het Friesland College ook dat alle signalen serieus moeten worden genomen, liefst in een onafhankelijk onderzoek.

Wij nemen de veiligheid van onze studenten zeer serieus. Als er iets aan de hand is, moeten we dat weten. Maar, nogmaals, hierover is bij ons nu niets bekend.

Sicco Piekeboer, directeur D’Drive (Friesland College)

Mochten studenten of ouders/verzorgers naar aanleiding van deze berichtgeving in gesprek willen over veiligheid, neem dan contact op met de coach of de vertrouwenspersoon van het Friesland College: studentenvertrouwenspersoon@fcroc.nl