Primeur in Friesland: opleiding horeca met havo-certificaten

11 april 2022

Het Friesland College start in augustus 2022 met de opleiding Manager/Ondernemer horeca (MOH) in combinatie met havo-certificaten. De opleiding is hiermee een combinatie van mbo en havo. Naast het mbo-programma (niveau 4) volgt de student minimaal twee vakken op havoniveau. Het gaat dan om vakken die goed aansluiten bij de vakopleiding. De opleiding MOH kan worden aangevuld met Economie, Wiskunde A of Engels in het VAVO, als voorbereiding op het landelijke havo-eindexamen.

Voor leerlingen die dit jaar hun diploma vmbo-tl halen en twijfelen tussen mbo of havo, ontstaat door deze combinatie een aantrekkelijke route naar hbo of werk. Ook voor havoleerlingen die graag praktisch aan de slag willen, is deze route een mooi alternatief. De opleiding duurt drie jaar.

Op een aantal roc’s in Nederland worden dergelijke combinaties inmiddels met succes in diverse opleidingen aangeboden. Studenten hebben een steviger lesprogramma en dus meer uitdaging. Zo worden ze optimaal voorbereid op een vervolg in het hbo en natuurlijk ook op werk, met een flinke plus op het CV.

Gerrit Mijkes, docent: ‘Je laat immers zien dat jij best wat extra’s aan kunt. Het gaat om vakken die passen bij het toekomstig beroep. Ook als je naar het hbo wil, kan zo’n route door de praktijk heel prettig zijn.’

De opleiding Manager/Ondernemer horeca (MOH) wordt gegeven op het Friesland College, locatie Julianalaan 97 in Leeuwarden. De havo-vakken worden gegeven op het VAVO. Voor de toekomst werkt het Friesland College in meer richtingen aan combinaties van een beroepsopleiding en een aantal vakken op havoniveau.