Populaire ‘FC-onderwijsgame’ gaat heel Europa door

7 april 2022

“Dit zou weleens iets heel leuks kunnen worden, dachten we in het begin. Maar dat weet je pas als het klaar is. En dat is nu net.” In 2019 nam collega Paula Bijvoets het initiatief om samen met een ontwikkelaar en een aantal Europese partners een kant-en-klaar lesprogramma te ontwikkelen waarmee soft skills op een leuke manier te trainen zijn. Het resulteerde in de serious game LEADER, die onlangs gelanceerd is. De game wordt inmiddels al ingezet op (mbo-)scholen in Denemarken, Spanje, Roemenië en op Malta. Ook binnen het Friesland College neemt de bekendheid toe.

Na een intern onderzoek naar persoonlijk leiderschap en ondernemerschap stapte Paula ruim twee jaar geleden naar ontwikkelaar Business Development Friesland. Ze betrok al gauw gameontwikkelaar 8D Games en een aantal Europese partners bij het project, zodat er van elkaar geleerd kon worden en ze gezamenlijk een lesprogramma konden ontwikkelen dat Europees inzetbaar is. Ook het Erasmus+-programma zag genoeg in het project om subsidie te verstrekken.

Tijdens het project zijn er zo’n 700 studenten betrokken geweest bij de totstandkoming van LEADER. “Het is een erg laagdrempelige game geworden en voor iedereen in te zetten. Van entree- tot niveau 4-studenten tot in de volwasseneneducatie.” Zo kunnen bedieningsstudenten bijvoorbeeld de opdracht krijgen om een themadiner te organiseren. Elke student krijgt een rol toebedeeld, waar eigenschappen bij horen zoals die van leider, probleemoplosser of teamplayer. De deelnemers moeten problemen oplossen, ze leren van elkaar en uiteindelijk geeft het een goed beeld van wat nog opgelost moet worden. “Iedere docent die persoonlijk leiderschap belangrijk vindt, zou er eigenlijk gebruik van moeten maken. Het is hartstikke leuk om aan mee te doen”, vertelt Paula.

De Praktische Wereldburger
Het ontwikkelen van deze onderwijsgame sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Expertiseplatform Praktische Wereldburger, waar Paula onderdeel van is: laagdrempelig lesmateriaal meegeven waarmee we onze studenten goed voorbereiden op de dynamische arbeidsmarkt. De game LEADER helpt studenten zich voor te bereiden op hun beroepen in de toekomst, waar goede soft skills, wendbaar vakmanschap en persoonlijk leiderschap belangrijke onderwerpen zijn.

Kennismaken met LEADER
Collega Bianca Dusseljee, docent en onderzoeker naar persoonlijk leiderschap, laat steeds meer teams binnen het Friesland College kennismaken met LEADER. Ze heeft een handleiding ontwikkeld en geeft vol enthousiasme workshops aan collega’s. Ook tijdens de Persoonlijk Leiderschapsweek, op 12 april, geeft zij een workshop hierover.

Bianca: “Na de workshop weet je waarom de arbeidsmarkt zo dynamisch is, wat het belang van soft skills is én je kan er direct mee aan de slag in de les. Je maakt kennis met het e-learningplatform en de serious game van LEADER. LEADER is zowel fysiek als online in te zetten, kan voor praktijk- en theorielessen gebruikt worden en is aan te passen voor elk niveau en (toekomstig) beroep.” 

Breed inzetbaar
Ondertussen blijft de interesse voor de game toenemen. Steeds meer vo- en mbo-scholen, zowel in Nederland als in het buitenland, maken er gebruik van. Daarnaast is de game ook erg geschikt om door het bedrijfsleven in te zetten, voor stagiaires en trainees. “Of bijvoorbeeld tijdens teamdagen voor docenten”, vertelt Paula. “De provincie Fryslân heeft ons net benaderd, omdat ze de game graag in het Fries willen, zodat ‘ie voor Friese taalontwikkeling gebruikt kan worden. Ook zijn er aanvragen vanuit Slovenië, Duitsland, Ierland en Polen om de game te vertalen.”

Paula: “We kijken nu naar een 2.0-versie. Want welke toepassingen heeft het nog meer? Voor taalontwikkeling blijkt nu wel, voor teambuildingsactiviteiten en culturele activiteiten. Je kunt er van alles mee trainen.”