Orange The World: Wereldwijde actie tegen geweld, óók op het Friesland College

5 december 2022

“Wanneer een naaktfoto van jou rondgaat, dan is dat altijd je eigen schuld.” Dit was één van de stellingen waarover eerstejaars studenten Pedagogisch Werk en Onderwijs Assistent afgelopen week in debat gingen. In het kader van Orange The World, een wereldwijde campagne tegen geweld, werden op het Friesland College allerlei activiteiten georganiseerd over dit thema. Want het bespreekbaar maken van deze onderwerpen is al een stevige stap in de richting van een veilige omgeving.

Orange The World is een wereldwijde campagne tegen geweld. De campagne vindt ieder jaar plaats tussen 25 november en 10 december, met activiteiten in ruim honderd landen. Zo ook op het Friesland College. Hier staat een veilige omgeving hoog in het vaandel als één van de wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarom werd hier de week van 28 november tot 2 december bestempeld als Orange the Week!

Abuse is not love

De week begon met een gastcollege van Lexia Emerenciana. Zij is op zesjarige leeftijd getuige geweest van huiselijk geweld en bracht namens Yves Saint Laurent en BlijfGroep haar ervaring en kennis over op de studenten. Zo vertelde ze over verschillende vormen van geweld en de negen signalen van een ongezonde relatie: negeren, chanteren, vernederen, manipuleren, jaloezie, controle, inbraak op iemands leven, isoleren en intimideren. Door de interactie en de veilige sfeer die Lexia creëerde, durfden de studenten ook hun eigen ervaringen en gedachtes over geweld te delen. Goed, want juist dan kun je anderen inspireren het juiste te doen.

Ook voor docenten

Ook de docenten en SAW’ers werden meegenomen in de wereld van het taboes doorbreken. Zo kregen zij van stichting Sexmatters een training over het bespreekbaar maken van seksualiteit, content en gender. Want wat doe je als iemand in de klas vertelt dat die non-binair is? Of iets als ‘gay’ wordt bestempeld? De deelnemers gingen middels casussen in op dit soort situaties. Een stuk zelfreflectie was hier zeker voor nodig, maar door de inzichten van anderen was er volop ruimte voor inspiratie!

Lagerhuis debat

Maar wat als je je moet verplaatsen in de inzichten van anderen? Tijdens het Lagerhuis debat in Sportstad Heerenveen, dat georganiseerd werd door Serviceorganisatie Zonta en Sociaal Domein Friesland, werden de studenten van Pedagogisch Werk en Onderwijs uitgedaagd om vanuit een ander perspectief te kijken. Opgedeeld in twee groepen stonden ze lijnrecht tegenover elkaar. Na het voorleggen van een stelling, was de ene helft vóór en de ander juist tegen. Er mocht niet van kant worden gewisseld. Dus: was je het met de stelling eens maar stond je in het vak dat oneens was, dan was het de kunst om door de ogen van anderen naar de stelling te kijken.

Lastig? Zeker. Met meningen gebaseerd op echte ervaringen werd dit verplaatsen in anderen lastig. Toch durfden studenten de discussie aan te gaan. “Wanneer een naaktfoto van jou rondgaat, dan is dat altijd je eigen schuld”, luidde een van de stellingen. “Ja, want je kiest er zelf voor om zo’n foto te maken.” Stelde één van de deelnemers. Waarop een ander ook opstond en zei: “Nee, want je stuurt hem op in vertrouwen.”

Om meer context aan de situatie te geven was deskundige Madieke Wiegersma aanwezig. Over bovenstaande kwestie vertelde zij: “Het verspreiden van naaktfoto’s is wettelijk strafbaar. Daarnaast is sexting tegenwoordig steeds normaler. Worden jouw foto’s zonder toestemming verspreid, dan is dat niet jouw schuld. Slachtoffer worden van seksueel geweld en/of grensoverschrijdend gedrag is namelijk nóóit jouw schuld.”

Bekijk hier de foto's