Ambtelijk werkbezoek bij Opleidingsschool FC-NHL: inspirerend en verdiepend

15 februari 2023

Leren van én met elkaar. Als er iets is wat de Opleidingsschool FC-NHL kenmerkt, dan is het wel dat samen leren in het opleiden van docenten in de praktijk van het mbo. En dat dit partnerschap van het Friesland College en NHL Stenden heel goed werkt, is na ruim vijftien jaar wel duidelijk. Afgelopen week kwam een landelijke werkgroep van onder meer het ministerie van onderwijs, PO-, VO- en MBO-Raad naar het Friesland College om zich in Leeuwarden te laten inspireren door alle kennis en ervaring.

Opleidingsschool FC-NHL

Zeker, de werkgroep kwam om te leren. Waarom? Dat maakte programmaleider Margriet van der Werff al snel duidelijk door een inspirerende presentatie, die zij gekscherend ‘ouderwets’ noemde: als juf voor de klas. In de Opleidingsschool FC-NHL gaat het immers om onderzoeken, samen ontwerpen en vooral samen doen. Al sinds 2009 is de opleidingsschool hiermee een voorloper in haar vak.

Als één van de eersten zochten het Friesland College en NHL Stenden de verbinding tussen hbo en mbo. Als strategisch partners gingen zij aan de slag met de professionalisering en ontwikkeling van docenten in het mbo. Een tak van sport, waarin steeds veel verandert. Dat vraagt om voortdurend mee bewegen en wendbaar zijn. Dan moet samenwerken meer betekenen dan ‘iets halen bij de ander’. Dat vraagt om samen ontwerpen.

En dat is precies waar het succes ligt van de Opleidingsschool FC-NHL. Want naast samenwerken om – nu en straks - zo goed onderwijs te bieden, ligt de belangrijkste sleutel in samen leren bínnen dat onderwijs. Dit kan met het bedrijfsleven zijn, maar ook met docenten en studenten onderling.

“We koppelen leraren in opleiding (lio’s) altijd aan leraren in de praktijk. De lio leert van de ervaringsdeskundige. Andersom leert die ervaringsdeskundige ook van de frisse blik van de lio,” vertelt Margriet van der Werff. “Hiernaast proberen we de lio te omringen met meerdere begeleiders. Ieder met een eigen expertise. Door nauw contact leert niet alleen de lio over deze expertise, maar nemen de experts elkaar hier ook in mee.”

In gesprek

Dan is het de beurt aan de ambtelijke werkgroep. Zij gaan met elkaar in gesprek over verschillende bouwstenen van de Opleidingsschool FC-NHL en wat zo specifiek is aan het werken in het mbo. Dan gaat het om meer dan kennis overdragen. Om aandacht en begeleiding, onder meer… Wat is de juiste aanpak voor zij-instromers? Wat kunnen docenten van elkaar leren? En hoe ga je om met de veranderende arbeidsmarkt? Zelfs terug aan tafel zijn de groepen nog niet uitgepraat.

Het gesprek gaat dan ook onverminderd door, als de groep zich opsplitst om zich te verdiepen in de ervaring van de Opleidingsschool FC-NHL op het gebied van doorlopende leerlijn, regionale samenwerking en het opleiden van zij-instromers. Deze thema’s zijn door de landelijke beleidsmakers zelf aangeleverd. Binnen deze groepen gaan zij in gesprek met ervaringsdeskundigen, met elkaar of met andere betrokkenen. Alles om een zo compleet mogelijk verhaal te schetsen en de woorden van de ambtelijke werkgroep, zodra zij weer op hun adviesstoel zitten, kleur te geven.

Alleen samen

Terug in de zaal krijgen zij de vraag: ‘Wat nemen jullie mee?’ Eerst is het even stil, maar dan stelt beleidsadviseur Roel van Koeveringe van de MBO-Raad: “We moeten ons blijven hardmaken om het beeld te veranderen dat de mbo-docent een klassiek poppetje is dat altijd en overal breed inzetbaar is. Er zijn ontelbaar verschillende soorten en maten. One size does not fit all.” Die observatie brengt het gesprek weer stevig op gang. Met als conclusie: goed en inspirerend onderwijs, dat maak je samen.

Bekijk hier de foto's