Open brief voor ouders

24 april 2020
We leven in spannende tijden. Door de coronacrisis staat een groot deel van de samenleving stil en het is onzeker wanneer en hoe wij met z’n allen de problemen weer - deels - achter ons kunnen laten. Gezondheid staat voorop. In deze situatie werkt het Friesland College er hard aan om het onderwijs door te laten gaan. Om toch vooruit te komen: met en voor studenten, gesteund door hun ouders…

Docenten hebben heel snel een omslag gemaakt naar digitaal en op afstand werken, individueel en in groepen. In korte tijd is online les bijna gewoon geworden. Medewerkers én studenten pakken het prima op, bleek onlangs in een onderzoek. Dat is mooi. Deze periode vraagt om flexibiliteit en samen zoeken naar wat wél mogelijk is.

Die samenwerking is nu belangrijker dan ooit. Wij hebben elkaar hard nodig om vooruit te komen, overal in de samenleving en zeker ook in het onderwijs. Docenten en alle andere medewerkers van de school, bedrijven en instellingen waarmee wij ons hebben verbonden als partners in de praktijk, studenten, ouders… Ook uw inzet is in deze tijd van groot belang.

Oog voor elkaar
In het Friesland College nemen we contact heel serieus. Ook nu willen we ‘online’ oog houden voor al onze studenten. Lukt het allemaal? En, zeker ook: hoe gaat het met je? Dat vraagt om vertrouwen, om nauw contact tussen begeleider en student. En om een band met ouders, vanuit een gezamenlijk belang: studenten op weg helpen naar een goede toekomst, hoe die er ook maar uit mag zien.

Wij realiseren ons dat van ouders in deze tijd veel wordt gevraagd. Denk aan goede gesprekken over deze onzekere situatie, aan het bieden van een geschikte plek en andere voorzieningen om te leren in soms lastige omstandigheden… En ook: aan een duwtje in de rug om toch aan de slag te blijven of misschien juist eens op de rem te staan, als uw zoon of dochter bijvoorbeeld in een veeleisende stageplek - als de zorg - volop doorgaat.

Samen komen we verder
Die inzet waarderen wij zeer. Dit kost soms veel energie. Geregeld komt deze taak bovenop andere zorgen, over de gezondheid van naasten of misschien over werk en inkomen. Op deze website proberen wij u steeds op de hoogte te houden van alle maatregelen die het Friesland College neemt om te doen wat wíj kunnen, met het oog op alle landelijke richtlijnen.

Laten we in contact blijven en oog voor elkaar houden, om samen goed door deze crisis te komen en alle studenten op weg te helpen naar goede kansen in de toekomst. Daar zit ons gezamenlijk belang. Dat moeten we samen doen… Zeker nu!

Ida van Marion, Sicco Piekeboer, Zahra Mousazadeh, Tom Valk, Gerard Eilert, Minke Molenaar, Bernice Andeweg, Rachel van Vugt, Klaas Johan Roffel, Hendriekje van der Meer (directeuren FC-scholen en ondersteuning) en het College van Bestuur: Carlo Segers en Frank van Hout.