Online werken en lesgeven

9 april 2020
Alle medewerkers van het Friesland College zijn sinds vrijdag 13 maart 2020 druk bezig met online werken en lesgeven. Door de coronacrisis kunnen studenten al enkele weken niet meer voor onderwijs terecht in de gebouwen van het Friesland College. Dat vroeg om een hele snelle omslag, in het onderwijs én de ondersteuning… Alles is erop gericht om studenten toch verder te helpen, in bijzondere omstandigheden.

Het onderwijs gaat door, maar anders dan voorheen. Dat vraagt om een zoektocht naar de beste wegen, waarin docenten én studenten vaak samen optrekken. Zo kom je immers samen verder. Hoe dan ook: via onze digitale leer/werkomgeving (FCLive) slagen we erin een groot deel van ons onderwijs en onze werkzaamheden voortzetten in deze rare tijden.

In deze infographic kun je zien hoe dat eruit ziet in cijfers.