Nieuwe mbo-praktijkroute Cyber Security bij Friesland College

31 januari 2019
In samenwerking met CMG (Creative Marketing Group) start het Friesland College een nieuwe praktijkroute in Cyber Security. In deze opleiding werken en leren mbo-studenten in de ICT-sector binnen verschillende bedrijven, waar zij dan de digitale veiligheid op orde brengen.

Het Friesland College en CMG werken al langer samen in de opleiding, waarin studenten in de praktijk werken en onderwijs krijgen. Ook andere bedrijven in de Friese ICT zijn aangesloten bij deze praktijkroute. De richting Cyber Security is een nieuwe tak. Opzet is weer om - samen met bedrijven - goed werk te leveren én studenten een inspirerende leeromgeving te bieden volgens het motto van het Friesland College: 'Waar Leren Werkt'.

Aan de slag
In de praktijkroute Cyber Security koppelt het Friesland College theoretische kennis aan actuele vraagstukken van bedrijven op het gebied van digitale veiligheid en bestrijding van cybercriminaliteit. Dit doen we door ín deze bedrijven de situatie in kaart te brengen én aan de slag te gaan.

Bewustwording
Inzet is: de ondernemer en medewerkers bewust maken van de kwetsbaarheden van zijn digitale (werk)omgeving en inzicht geven in de beste acties om - samen met de studenten van het Friesland College - het bedrijf beter te beschermen.
De praktijkroute start op korte termijn met ruim twintig ouderejaars ICT-studenten van het Friesland College, die op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden nagaan hoe het staat met de veiligheid van wifi-netwerken in dit gebied. De resultaten worden begin maart gepresenteerd in een avond van de bedrijvenvereniging.

Cybercaravan
Bezoekers aan de Open Dagen van het Friesland College konden in het afgelopen weekend vast kennismaken met vraagstukken op dit gebied in de ‘cybercaravan’, die was ingericht als een escaperoom waar je de nodige digitale puzzels hebt op te lossen om te kunnen ontsnappen.