Nieuwe maatregelen voor mbo in coronacrisis

14 december 2020

Het kabinet heeft stevige maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus, dat veel harder om zich heen grijpt dan we met z’n allen hoopten. Dat pakket heeft veel impact, in heel Nederland en ook in het mbo. We moeten een deel van de ruimte die we langzamerhand hadden gekregen en hadden ingevuld toch weer inleveren, om straks met betere vooruitzichten de draad te kunnen oppakken. Gelukkig weten we inmiddels op het Friesland College dat we ons snel kunnen aanpassen.

Wat gaat er gebeuren? In feite komen we weer nabij de situatie zoals we die kenden voor de zomervakantie. De MBO Raad spreekt over een aantal zaken in de komende dagen nog met het ministerie van onderwijs, maar kortweg komen de afspraken op het volgende neer:

  • Vanaf aanstaande woensdag vindt het onderwijs weer zoveel mogelijk online plaats. Wie thuis kan werken, werkt thuis. Alleen voor het geven en volgen van praktijkonderwijs komen docenten en studenten naar school.
  • Alleen praktijkonderwijs op locatie blijft mogelijk. Ook examens kunnen in FC-gebouwen plaatsvinden. Eveneens blijft er ruimte voor studenten die anders - thuis - moeilijk kunnen leren.
  • Deze maatregelen gelden tot en met 17 januari, dus twee volle weken na de kerstvakantie.

Vanzelfsprekend krijgen we op allerlei terreinen te maken met het effect van deze maatregelen. Zo ligt een groot deel van de samenleving stil, wat grote gevolgen heeft voor bijvoorbeeld stages en leerwerkplekken. Dit zal zeker onderwerp van gesprek zijn bij de MBO Raad en het ministerie van onderwijs: hoe kunnen wij de gevolgen zoveel mogelijk beperken? Daar gaan we de komende tijd met z’n allen weer heel hard ons best voor doen.