Nieuwe laptops voor oefenen met laaggeletterden in Bilgaard

7 september 2021

Bij de start van de landelijke Week van het Lezen en Schrijven
Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook ‘online’ vaardigheden. Dat maakt meedoen in de samenleving best lastig. Het vraagt om oefenen. Daarom zijn de deelnemers, docenten én vrijwilligers in het Taalhuis in wijkcentrum Bilgaard in Leeuwarden heel blij met vier goede laptops, die afgelopen maandag - bij de start van de landelijke Week van het Lezen en Schrijven - officieel in gebruik werden genomen. 

Elke maandagmorgen biedt het Friesland College in het wijkcentrum ondersteuning aan mensen die willen oefenen met belangrijke basisvaardigheden, die lastig zijn als je moeite hebt met taal. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van formulieren, schrijven van mails, gesprekken voeren bij de huisarts, digitaal afspraken maken en noem maar op… Het doel: zelfredzaamheid vergroten en ook versterken van het netwerk. Eenzaamheid ligt op de loer, als communiceren lastig is.

Basisvaardigheden
Zo’n vijftien volwassenen uit Bilgaard zijn geregelde bezoekers. Docenten Lucie Jeeninga en Karin Nagel van het Friesland College werken hierin nauw samen met wijkbeheerder Dick Bootsma. Heel belangrijk zijn ook de twee vrijwilligers, die mensen ondersteunen bij het oefenen van de basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven wees bij de start van de landelijke actieweek heel specifiek op het belang van het online werken, juist in deze tijd. Daar is nog een flinke slag te maken.

Maar hoe doe je dat, als je slechts een beperkt aantal computers hebt? Vrijwilliger Wilma de Wit wist via haar man te regelen dat het bedrijf Accent Automatisering in Sneek vier goede laptops doneerde aan het Taalhuis. Dat maakt oefenen veel prettiger. Bovendien: deelnemers kunnen bij toerbeurt deze laptops meenemen naar huis, om daar verder te oefenen met taal- en rekenopdrachten. Dat maakt deze donatie extra waardevol.

Ontmoeting
Fatium Ali Mahamuud, afkomstig uit Somalië, is er blij mee. Zij is dertien jaar in Nederland, maar merkt - nu haar kinderen op de basisschool zitten - dat ze nog wel verder moet in de beheersing van de taal. ‘Ik wil mijn kinderen graag helpen’, zegt ze. Dan moet ze zelf wel aan de slag. Niet alleen in het wijkcentrum... ‘We oefenen elke avond samen met lezen.’

Ook Evelien van der Wal (45) uit Lekkum komt graag naar het wijkcentrum. Niet voor het spreken en schrijven van de taal, maar voor het rekenen en om na een stevige depressie te oefenen in planning en communiceren. Juist het sociale trekt haar aan. ‘Samenwerken en van elkaar leren, ook van elkaars culturen.’

Ontmoeting is ook een belangrijke drijfveer in dit gezelschap van grotendeels allochtone vrouwen… Ook dat gaat vlot, als de les weer op gang komt. Beweging is het thema van de lessen, in deze periode. Doen de deelnemers iets aan sport? Jazeker, zegt een van hen. Wekelijks, met andere vrouwen in het programma 058 Samen Sterk. FC-docenten Lucie en Karin zien meteen een opening. Goed idee om eens anderen mee te nemen? Die afspraak wordt snel gemaakt.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1087122-taalhuis-als-grote-steun-als-ik-moest-rekenen-dan-ging-ik-stiekem-weg